Strategie

EU-beleid – inspelen op externe factoren

De verordening Plantgezondheid is in oktober 2016 aangenomen door het Europees Parlement. Deze verordening vervangt de oude fytosanitaire wetgeving. De nieuwe verordening Plantgezondheid is op 14 december 2019  in werking getreden.  De NAK en LNV, NVWA en andere keuringsdiensten en sectororganisaties zijn nauw betrokken geweest bij de uitwerking.

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe verordening Plantgezondheid is een andere indeling van schadelijke organismen. De organismen in de huidige verkeersrichtlijnen worden overgeheveld naar de nieuwe verordening, als RNQP. Een RNQP (Regulated Non Quarantine Pests) is een gereguleerd organisme, maar heeft niet de status quarantaine (Q). Q-organismen worden ingedeeld als ‘prioritaire’ Q’s en gewone Q’s. Dit betekent dat een aantal soorten van zaaizaden plantenpaspoortplichtig zijn geworden, zoals graangewassen, koolzaad en vlas.

De nationale wettelijke kaders voor de invoering van de nieuwe verordening voor Plantgezondheid en de Controleverordening zijn beide eind 2019 effectief geworden. De NAK is door het ministerie in de nieuwe Plantenziektenwet (de Nederlandse uitwerking van de Plantgezondheidsverordening) aangewezen als Bevoegde Autoriteit voor het domein van ziekteverwekkende organismen RNQP’s.

Voor zaaizaad en pootgoed zijn de gevolgen beperkt. Een nieuw format voor het plantenpaspoort is geïntroduceerd en voor de landbouwgewassen blijft dit plantenpaspoort gecombineerd met het NAK-certificaat. Op het NAK-certificaat moet linksboven de EU-vlag en daarnaast de term “Plant Passport” worden vermeld. De rest van de inhoud bleef gelijk.

Strategische hoofdlijnen

In de komende jaren zal de NAK de in 2018 bevestigde strategische hoofdlijnen verder vormgeven. Deze hoofdlijnen zijn:

  • De NAK streeft optimale inzet na van up-to-date digitale middelen bij haar bedrijfsvoering en dienstverlening.
  • De NAK wil continu innoveren in de manier waarop keuringen en analyses worden uitgevoerd, o.a. DNA-technologie, Big Data en robotica.
  • De NAK streeft continue verbetering na van haar dienstverlening en efficiëntie.
  • De NAK wil – mede op basis van de keuringsgegevens die de NAK verzamelt – kennis ontwikkelen ten dienste van de sector.
  • De NAK streeft een risicogerichte benadering na bij haar keuringen en analyses.
  • De NAK wil onder veranderende omstandigheden kwaliteit en onafhankelijkheid borgen o.a. door in de buitendienst intensiever met clusters te werken.
  • De NAK ondersteunt LNV en NVWA, nationaal en internationaal, bij de ontwikkeling van beleid.