Personeel & Organisatie

Verzuim

In 2020 is het verzuim binnen de NAK drastisch gedaald. Waar we over 2019 een verzuimpercentage van 5,3% hadden, is dit in 2020 teruggebracht naar 2,7%. Dit is een percentage waar wij trots op mogen zijn. Ondanks het ‘lastige en moeilijke coronajaar’ is het verzuimpercentage laag gebleven.

Het lage verzuimpercentage uit zich eveneens in een daling van de verzuimfrequentie, deze is gedaald van 0,9% naar 0,7%.

Arbo

Arbeidsomstandigheden zijn de omstandigheden waaronder de medewerkers hun taken binnen de NAK uitvoeren. Natuurlijk is het arbeidsproces vooral gericht op het leveren van goede producten of diensten, maar Veiligheid, Gezondheid en het Welzijn van de medewerker zijn hierbij van groot belang. In de eerste plaats voor de medewerker zelf, maar ook voor de NAK. Ook dit jaar hebben we weer veel aandacht besteed aan onder andere de volgende twee punten:

Overgang naar Beeldanalyse bij het laboratorium Zaaizaden
Het werken met de microscoop wordt uitgevoerd in een statische houding. Dit is in verband met fysieke klachten niet wenselijk voor de medewerkers. In 2021 zal er op de afdeling Zuiverheid overgegaan worden op beeldanalyse. Voor de afdeling Nematoden wordt dit momenteel nog getest.

Veilig werken op hoogte
In 2020 heeft er nadrukkelijk communicatie plaatsgevonden over het veilig kunnen en moeten werken op hoogte voor onze keurmeesters. Naar aanleiding hiervan zijn middels een verdiepende Risico Inventarisatie en Evaluatie verdere risico’s in kaart gebracht. Om deze risico’s zoveel mogelijk weg te nemen, zijn er in samenwerking met Stigas checklisten opgesteld.