Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft al lange tijd onze aandacht en ook de komende jaren willen we dit verder ontwikkelen. Hierbij kijkt de NAK niet alleen naar de eigen organisatie, maar ook naar de leveranciers. Bij alle innovaties behoudt de NAK de harmonie tussen aandacht voor mens en milieu en gezond ondernemerschap.

Zo is het elektrisch rijden volop in onderzoek en constateren we dat het nog te vroeg is voor elektrificatie van het gehele wagenpark. In 2021 gaan we verder aan de slag met de reductie van het gasgebruik en starten we met pilots om te kijken waar elektra hier een goed alternatief is.

Eind augustus is er een start gemaakt met het aanleggen van de ‘NAK-tuin’ en de laatste puntjes op de i zullen in het voorjaar van 2021 worden gezet. Voor de uitvoering zijn hier duurzame materialen benut. Op het terrein van de NAK is een wandelpad aangelegd waar de NAK-medewerker een inspirerende wandeling kan maken en kan genieten van de natuur. Verder is er gelegenheid gecreëerd om buiten te overleggen of te vergaderen. Met het onderhoud en de inrichting van het terrein is er rekening gehouden met een natuurlijkere gebiedsinrichting, waar bijen en vlinders hun voeding kunnen vinden, kunnen voortplanten en schuilen.