Nieuwe methoden

Om ook in de toekomst kostenefficiënte en gevalideerde methoden te blijven gebruiken, participeert de NAK in verschillende PPS-projecten. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheden van Sequencing en van PanGenomics. Deze tools worden de komende jaren ingezet voor diagnostiek en kennisverwerving.

Voor AM is gewerkt aan het gebruik van Vision-technieken en wordt gekeken naar een nieuwe soortbepaling door middel van een tweetraps PCR voor levend/dood-bepaling en kwantificering.

Op basis van een eigen ontwerp voor een bemonsteringswiel is ervaring opgedaan met de verdere mechanisatie van de grondmonstername ten behoeve van het aardappelmoeheidsonderzoek. Een geoptimaliseerd prototype is in 2020 verder getest en kan naar verwachting medio 2021 worden ingezet bij een deel van de AM-bemonstering. Hiermee is het mogelijk verbeteringen in de efficiency van het bemonsteringsproces te bereiken, voor met name bemonstering van grasland. Verder kunnen ook de werkomstandigheden van de quadbestuurder worden geoptimaliseerd door het schepmechanisme van de huidige quad te voorzien van een elektromechanische aandrijving.