Aardappelmoeheid volledig digitaal

Het nieuwe aanvraagsysteem voor grondonderzoek is in 2019 gereed gekomen. In juli 2019 kwamen de module ‘Mijn percelen’ en het AM-aanvraagsysteem beschikbaar. Het nieuwe aanvraagsysteem maakt gebruik van RVO-kaartlagen, die ook de basis zullen vormen voor andere NAK dienstverlening, zoals bijvoorbeeld de veldkeuring. In 2020 is het aanvraagsysteem voor aardappelmoeheid verder doorontwikkeld en zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd die het gebruiksgemak moeten verhogen. Zolang dat nodig is, zal de NAK telers ondersteunen bij het indienen van AM-aanvragen.

Het AM-aanvraagsysteem maakt gebruik van een groot deel van de onderliggende generieke systemen, die ook gebruikt zullen worden voor de digitale inrichting van andere NAK-werkprocessen.

In het vernieuwde AM-proces is veel van het papierwerk gedigitaliseerd wat efficiencywinst oplevert.

In de komende jaren worden nieuwe modules voor de partijboekhouding ontwikkeld. Deze vormen de basis voor de processen aangifte, veldkeuring en partijkeuring.