2020 was een virusjaar, zowel voor de aardappel als de mens.

Net als is 2019 was er in 2020 een hoge virusdruk in de pootgoedteelt. Dat had z’n weerslag is de verlagingspercentages in veldkeuring en in de nacontrole.

Begin 2020 verspreidde het coronavirus zich over de wereld en bereikte ook Nederland. Vanaf het begin van de pandemie heeft de NAK de richtlijnen van het RIVM gevolgd, wat er toe leidde dat de NAK coronaproof en volgens de regels van de anderhalve meter samenleving werd ingericht.

Een ander gevolg van de pandemie was dat er wereldwijd plotseling extreem veel vraag was naar chemicaliën en laboratoriummateriaal voor PCR-onderzoek, waarbij overheden prioriteit voor coronaonderzoek afdwongen. De NAK werd geconfronteerd met het uitblijven van levering van cruciale materialen. Doordat de NAK vroegtijdig op zoek is gegaan naar alternatieven, konden uiteindelijk toch alle voor de nacontrole benodigde materialen worden ingekocht. Daar ging helaas wel een onzekere en verwarrende periode aan vooraf, waarin de nacontrole eerst niet en later wel kon doorgaan. Eind goed, al goed, zullen we maar zeggen.

De NAK is er trots op dat ondanks alle beperkingen van de coronapandemie alle keuringen, alle essentiële laboratoriumonderzoeken en de certificering voor de zaaizaad- en pootgoedsector doorgang gevonden hebben. Daar is hard voor gewerkt.

Eric Casteleijn
Directeur

Ook mijn laatste volle jaar als voorzitter van de NAK was ‘niet zonder uitdagingen’, zoals dat in het bedrijfsleven soms in een jaarverslag genoemd wordt. Bedoeld wordt dat er behoorlijk veel problemen waren. Net zoals ‘een constructief overleg’ in een politieke omgeving betekent dat er flinke verschillen van mening zijn en er ruzie is.

Maar corona mag wel degelijk een echte uitdaging genoemd worden. Voor de mensen in dit land, voor bedrijven en dus ook voor de telers en de NAK. Sturen in het donker, in de mist met niet altijd een perspectief.

Dat was goed te merken toen de NAK in juli 2020 geconfronteerd werd met de wereldwijde strijd om de ingrediënten voor de PCR-test. Er worden inschattingen gemaakt, uit voorzorg gehandeld met de enige zekerheid dat je vooraf nooit weet of die voorzorg nodig was.

Mensen worden hier zenuwachtig van en dat is goed te begrijpen.

Het enige wat ons te doen staat is een klimaat en een robuuste structuur creëren waarmee veranderingen en onzekerheden benaderd kunnen worden. Om processen zo te organiseren dat veranderingen een natuurlijke plaats in de werkwijzen krijgen. Dat vereist flexibiliteit bij de telers, de handel en ook bij de medewerkers van de NAK.

Misschien dat een citaat van Voltaire ons daarbij kan helpen:
“Twijfel is geen prettig gevoel, maar zekerheden zijn een ramp”

Pieter van Geel
Voorzitter bestuur

Pieter van Geel (links) en Eric Casteleijn (rechts)