Uitfasering Toughpad

In 2020 zijn een aantal apps voor de iPhone ontwikkeld, waarmee de keurmeesters de monstername van aardappelmoeheid en de nacontrole administratief kunnen afhandelen. Hiermee kan de in gebruik zijnde tabletcomputer worden uitgefaseerd, hetgeen leidt tot een robustere IT-infrastructuur.