Erwinia

De Erwinia-toets op de handelsklasse S heeft veel inzicht opgeleverd. Het lijkt erop dat de situatie ten aanzien van de Erwinia-besmettingen stabiel blijft. Vraag is daarbij of het voortzetten van de toets in de huidige vorm voldoende informatie oplevert om de volgende stap te zetten in de opschoning van de pootgoedkolom. Daarom is besloten de Erwinia-toets niet meer integraal in te zetten voor de handelsklasse S. Vanaf seizoen 2019 wordt deze als vrijwillige toets voor alle pootgoedklassen aangeboden. In 2019 is de NAK verder gegaan met onderzoek naar nieuwe inzichten ten aanzien van de Erwinia-problematiek.

Hiertoe zijn een aantal onderzoekslijnen voortgezet. Direct toepasbaar is het onderzoek naar P. brasiliense. De NAK heeft in samenwerking met de verschillende kennispartners onderzocht of er verschil zit tussen P. brasiliense-isolaten. Het doel is om de toets continu aan te passen aan de nieuwste inzichten.

Daarnaast wordt gekeken naar een meer modelmatige benadering. Door bij elke stap in de keten de risico’s en mogelijkheden in beeld te brengen, kan de teler op termijn worden voorzien van informatie om zijn beslissingen te ondersteunen. Daartoe zijn onderzoeken uitgezet naar initiële besmetting, naar raseffecten en naar risicofactoren.

Op deze manier hoopt de NAK de keuring in de toekomst meer risicogericht te maken, de sector van meer gerichte keuringsinformatie te voorzien en hiermee bij te dragen aan de kennisontwikkeling voor de aardappelteelt.