Het Klantportaal

In 2018 is het nieuwe Klantportaal in gebruik genomen. Het uitgangspunt van het Klantportaal en alle verdere ontwikkelingen is dat de teler zoveel mogelijk zelf aan het stuur zit en dat de informatievoorziening en het digitaal dossier altijd actueel en compleet zijn.

Het Klantportaal wordt continu verbeterd, zodat stabiele toegang is verzekerd en klantgegevens veilig zijn bij de NAK. In 2019 is een nieuw aanvraagsysteem voor aardappelmoeheidsonderzoek aan het Klantportaal toegevoegd.