Aardappelen

Nacontrole

In 2020 stond de pootaardappelkeuring in het teken van de nacontrole, die door de late levering van laboratoriummaterialen ten gevolge van schaarste door de coronapandemie, eerst niet en een week later gelukkig toch doorging. Daarnaast zijn nog een aantal andere belangrijke wijzigingen doorgevoerd.

In het voorjaar besloot de vaste commissie pootaardappelen om een nieuw nacontrolesysteem in te voeren. Hierdoor wordt het mogelijk om al bij het 1e onderzoek te beginnen met een vrijwillig vergroot monster, zonder dat daardoor de mogelijkheid op een eventueel 3e onderzoek van 16×25 knollen vervalt. Ook is besloten om de norm voor de klasse E iets aan te passen, zodat het mogelijk wordt om in het 1e onderzoek uitslag E te krijgen.

Ondanks dit besluit moest afgelopen zomer gewerkt worden met een beperking van de monstergrootte: het 1e monster werd beperkt tot 200 knollen, en een eventueel heronderzoek tot 400 knollen. De vrijwillige onderzoeken werden uitgesteld, zodat met de beperkte middelen in ieder geval eerst alle verplichte onderzoeken konden worden uitgevoerd.

In het najaar heeft de vaste commissie pootaardappelen besloten om de classificatietabel voor de nacontrole verder aan te passen. De classificatie wordt hierdoor statistisch juister. Door de wijziging zal na het 1e of het 2e onderzoek iets minder vaak klasse B worden toegekend. Ook wordt de classificatie na het 16×25-onderzoek mede afhankelijk gemaakt van de uitslag van de voorgaande onderzoeken. Deze wijzigingen zullen worden ingevoerd bij de nacontrole van 2021.

Verzamelcertificaat

In het voorjaar van 2020 werd voor de laatste keer het verzamelcertificaat uitgeschreven. Het verzamelcertificaat, dat niet voldeed aan de vereisten van de nieuwe Plangezondheidsverordening, werd veel gebruikt voor de certificering van bulkvervoer en bijvoorbeeld ook voor waardering II. Door het verdwijnen van het verzamelcertificaat, is ook goed gekeken naar de verschillende gebruiksdoelen. De vaste commissie pootaardappelen heeft besloten dat het wel mogelijk blijft om partijen te certificeren als waardering II, maar alleen voor certificeringsklasse PB. De vermelding ‘Waardering II’ wordt dan op het certificaat geprint. Voor bulkvervoer is er de mogelijkheid van bulkcertificering.

PSTVd

Door het van kracht worden van de Plantgezondheidsverordening op 14 december 2019, is de status van PSTVd gewijzigd van Q-organisme (quarantaine) naar RNQP (Regulated Non Quarantine Pest, kwaliteitsziekte). Met deze wijziging verdwenen de uitroeiingsplicht en de meldingsplicht bij een vondst. Tevens werd de NAK de bevoegde autoriteit voor het bepalen van het beleid. Om de pootgoedkolom vrij te houden van dit organisme is, in overeenstemming met Plantum, besloten om de kruisingsouders wel te blijven toetsen, net als al het kandidaatmateriaal voor miniknollen.