Ketenproject en Vitaliteitsproject II

(2020 – 2022)

De NAK heeft de ambitie om te investeren in kennisontwikkeling op het gebied van kwaliteit. Naar aanleiding van opkomstklachten in 2016 is een pootgoedoverleg opgestart tussen de NAO, VAVI en de NAK. Hierbij is besloten om een ketenproject op te starten om meer inzicht te krijgen in de factoren die tot opkomstproblemen in de consumptieteelt kunnen leiden. Het betreft een project waarbij afnemers en pootgoedleveranciers zijn betrokken. Hierbij worden van verschillende pootgoedpartijen data verzameld middels vragenlijsten, dataloggers en keuringsgegevens. Dit project leverde kennis op voor zowel de telers als voor het verbeteren van de keuring. Eind 2019 is besloten tot de voortzetting van het project in een tweede fase. Hierbij is de BO-Akkerbouw aangesloten als financierende partij.