Klachten, bezwaren en beroepen

Klachten

In 2020 heeft de NAK 20 schriftelijke klachten ontvangen. Dit aantal is vergelijkbaar met het aantal van vorig jaar, maar veel hoger dan het langjarig gemiddelde dat tussen de 5 en de 15 ligt. De klachten hebben bijna allemaal betrekking op de introductie van de nieuwe AM-applicatie en betreffen veelal hulpvragen bij ervaren problemen in de applicatie. De problemen die betrokkenen ervaren worden zo spoedig mogelijk opgepakt. Pas daarna worden de klachten formeel afgehandeld.

Indien men het met de afhandeling van de klacht door de NAK niet eens is, kan men zich richten tot de Nationale Ombudsman. Van de Ombudsman heeft de NAK een verzoek ontvangen om een ingediende klacht opnieuw te beoordelen.

Bezwaarschriften

In 2020 heeft de NAK 21 bezwaarschriften ontvangen. Dit aantal is eveneens vergelijkbaar met 2019, maar eveneens veel hoger dan het langjarig gemiddelde dat beneden de 5 ligt. De meeste bezwaren hadden betrekking op de termijn van 7 dagen voor het aanvragen van heronderzoek nacontrole. Bijna alle bezwaren zijn afgehandeld.

Beroepen

In 2020 zijn geen nieuwe beroepen ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in Den Haag. Van een door de NAK ongegrond verklaard bezwaarschrift in 2019 loopt nog een beroep bij het CBb.