Van kwartaal tot kwartaal

Januari | Februari | Maart

 • PZ codes beschermde gebieden op NAK-certificaat pootaardappelen aangepast – De fytosanitaire wetgeving in de EU is op 14 december 2019 vernieuwd. Op deze datum is de nieuwe EU Plantgezondheidsverordening ingegaan. Als gevolg hiervan is het format van het NAK-certificaat – dat verplicht gecombineerd wordt met het plantenpaspoort – aangepast.
 • Belangrijke mededeling voor de telers omtrent coronavirus – Het coronavirus raakt ons allemaal. De NAK neemt maatregelen om de dienstverlening aan te passen aan de laatste richtlijnen vanuit het RIVM en de overheid, zodat wij deze bijzondere periode samen goed doorkomen. Belangrijk voor u om te weten dat de NAK ernaar streeft om alle kritische processen, waaronder onze keuringstaken en bemonsteringstaken, te blijven uitvoeren.
 • Aanpassing nacontrolesysteem – De vaste commissie pootaardappelen heeft op 11 maart jl. besloten het nacontrolesysteem voor komend seizoen te vereenvoudigen. Wanneer het resultaat van het eerste onderzoek gevolgd door een heronderzoek B of AF is, dan kan een derde onderzoek van 16×25 knollen worden aangevraagd. Dit kan ook als er bij het eerste onderzoek een vrijwillig vergroot monster wordt aangevraagd.
 • Nieuw beleid PSTVd – De vaste commissie pootaardappelen heeft het nieuwe beleid voor PSTVd vastgesteld. De belangrijkste punten van het nieuwe beleid zijn:
  1. Alle kruisingsouders die worden gebruikt, zowel moeder- als vaderplanten, moeten voorafgaand aan de kruising voor PSTVd worden bemonsterd en getoetst.
  2. De NAK voert de toetsing uit op PSTVd.
  3. In de hele kolom geldt een nulnorm; planten die besmet zijn mogen niet voor verdere vermeerdering worden gebruikt.

April | Mei | Juni

 • NAK start controle op afdekken afvalhopen – De NAK voert deze controle uit in opdracht van de NVWA. De NAK en NVWA hebben afspraken gemaakt over handhaving met behulp van een Last onder Dwangsom (LoD). Wanneer een teler in overtreding is, kan een dwangsom van € 500,- per dag worden opgelegd.
 • Al vroeg virusoverbrengende bladluizen waargenomen – Zowel in de NAK-monitoring als in de suikerbietenpercelen is al veel bladluisactiviteit. Ook gezien de weersverwachtingen is daarom alertheid geboden.
 • Nieuw telefoonnummer NAK – De NAK wil en moet voor iedereen bereikbaar zijn. Vanaf 18 mei zal 0527-635350 het telefoonnummer zijn waarop de NAK bereikbaar is.
 • Aangifte aardappelen lager dan in 2019 – Het areaal pootaardappelen dat is aangegeven voor de keuring ligt met 41.849 ha iets onder het niveau van vorig jaar. De top 5 rassen in de aangifte zijn Fontane, Spunta, Agria, Innovator en Arizona.
 • Zeer ongunstige situatie veldkeuring – 58% van de verlagingen vinden plaats door bacterieziek, maar er worden ook veel viruszieke planten aangetroffen in de percelen.

Juli | Augustus | September

 • Landelijke verlagingspercentage veldkeuring ligt op 1,6% – Een deel van de percelen heeft inmiddels een tweede keuring gehad en het landelijke verlagingspercentage ligt op 1,6%. Dit is ruim 2% lager ten opzichte van vorig jaar.
 • NAK start controle op Phytophthora haarden en aardappelopslag planten – Vanaf 1 juli start de NAK met de controle van Phytophthora haarden en aardappelopslag planten, omdat dit gevaarlijke bestrijdingsbronnen van Phytophthora kunnen zijn en aardappelopslagplanten ook voor vermeerdering kunnen zorgen van het schadelijke aardappelcystenaaltje. De NAK voert deze controle uit in opdracht van de NVWA. Wanneer een teler haarden of opslagplanten onvoldoende heeft bestreden, kan een waarschuwing worden gegeven of een Last onder Dwangsom worden opgelegd van € 500,- per dag.
 • NACONTROLE 2020 KAN TOCH PLAATSVINDEN – Nadat de vooruitzichten voor de beschikbaarheid van voldoende laboratoriumbenodigdheden door de gevolgen van de COVID-19 pandemie zeer somber waren, is gisteren donderdag 9 juli toch een grote zending van het ontbrekende materiaal bij de NAK beschikbaar gekomen. Op basis van positieve testresultaten heeft de vaste commissie pootaardappelen in samenspraak met het bestuur van de NAK besloten dat de verplichte nacontrole 2020 op het gebruikelijke kwaliteitsniveau doorgang kan vinden.
 • Capaciteit van het vrijwillig aardappelknolonderzoek seizoen 2020/2021 – Dit jaar is de capaciteit van het aardappelknolonderzoek via de PCR-methode lager, als gevolg van de maatregelen die wij moeten treffen om coronabesmettingen te voorkomen. Dit betekent dat onze beschikbare capaciteit grotendeels nodig is voor het uitvoeren van verplichte onderzoeken. Voor het vrijwillige onderzoek is, op basis van huidige verwachtingen, alleen capaciteit beschikbaar in de maand augustus en vanaf eind november.
 • Certificeren als waardering II blijft mogelijk voor PB – Het blijft mogelijk om partijen te certificeren als waardering II, voor certificeringsklasse PB. De vermelding ‘Waardering II’ wordt dan op het certificaat geprint. Eerder dit seizoen zag de vaste commissie pootaardappelen zich genoodzaakt om de waardering II af te schaffen doordat het verzamelcertificaat verdwijnt. Om in jaren van tekorten toch een vangnet te hebben voor de Nederlandse opbouw, is tot deze oplossing gekomen.
 • Introductie fraudebestendiger NAK-certificaat – De NAK heeft gekeken naar mogelijkheden om het NAK-certificaat te verbeteren en fraudebestendiger te maken. Dit resulteerde in het toevoegen van een aantal veiligheidskenmerken, zoals een UV-waarmerk en een QR-code.

Oktober | November | December

 • Aanleveren van vrijwillige monsters vanaf week 46 mogelijk – Door de COVID-19 pandemie hebben we te maken met een verlaagde testcapaciteit. Deze capaciteit is grotendeels gebruikt voor het uitvoeren van de verplichte onderzoeken. Dankzij alle genomen maatregelen verlopen de verplichte onderzoeken voorspoedig en is het mogelijk om eerder dan verwacht het vrijwillig onderzoek op te starten.
 • Uitstel telersvergaderingen – In verband met de COVID-19 situatie heeft de adviesraad besloten om de telersvergaderingen niet in januari 2021 te laten plaatsvinden, maar op een later tijdstip in februari of maart.
 • Oriënterende keuring omgezet naar keuring met dubbele norm – Percelen met veel viruswaarnemingen hebben meer kans op verlaging in de nacontrole. Door afzien voor eigen gebruik komen niet alle percelen altijd in de nacontrole. Daarom heeft de NAK een wijzigingsvoorstel ingediend om de aard om te zetten van oriënterend naar een keuring met een norm.
 • Export Verenigd Koninkrijk – Vanaf 1 januari 2021 moeten aardappelen die geëxporteerd worden naar het Verenigd Koninkrijk (VK) voorzien zijn van een fytosanitair certificaat (FC). Voor de export naar VK van pootaardappelen betekent dit, dat de NAK-certificaten aangevraagd moeten worden met bestemming Verenigd Koninkrijk.