​​Vanweg​e de extreme luizendruk, de toenemende virusdruk en de veranderingen in het gewasbeschermingsmiddelenbeleid is de sector op zoek naar alternatieven om hoogwaardig pootgoed virusvrij te kunnen telen. Een mogelijke oplossing ligt bij de teelt van pootgoed onder gaasdoek. Bij deze teelt wordt er na het poten en frezen een gaasdoek over de aardappelruggen heen gelegd.

Om een kwaliteit bevorderende ontwikkeling, zoals teelt onder gaasdoek, niet door regelgeving te laten belemmeren is besloten om ook PB2 vitrostammen vrij te stellen van veldkeuring, mits deze onder gaasdoek geteeld worden.

Aankomend jaar komt er een pilot waarin telen onder gaasdoek wordt toegestaan, mits er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Het gaasdoek moet luisdicht zijn.
  • Het traditionele stammen PB1 t/m 3 zijn of vitrostammen PB1 of PB2.
  • De manier van teelt kenbaar wordt gemaakt bij de aangifte.

Bij teelt onder gaasdoek is een veldkeuring op de verschillende aspecten praktisch niet uitvoerbaar. Voor deze manier van telen geldt dat afzet van deze stammen niet mogelijk is.

Aan het einde van het seizoen informeren wij u over de mogelijkheden van telen onder gaasdoek.