Aardappelen

Gewicht opgeven bij rooimelding

De vaste commissie pootaardappelen heeft besloten dat bij het opgeven van de rooimelding, ook het gerooide gewicht in kilogrammen moet worden doorgegeven. Dit gewicht is het bruto rooigewicht op basis van het aantal kisten, of een schatting van het losgestorte gewicht. Voor het eerste seizoen wordt er nog geen consequentie verbonden aan het niet invullen van het bruto rooigewicht.

Bladluizen

Afgelopen veldkeuringsseizoen heeft de vaste commissie voor het eerst na twee jaar weer ontheffingsdata kunnen vaststellen. De luizendruk was dit jaar gunstiger dan de jaren ervoor. Dit was uiteindelijk ook terug te zien in de verlagingscijfers tijdens de nacontroleperiode.

Herziening EU-verkeersrichtlijnen zaaizaden en pootaardappelen

De EU-commissie lanceerde in 2021 een plan voor aanpassing van de regels voor teeltmateriaal, zoals zaaizaden en pootaardappelen. Hierin zijn verschillende opties voorgelegd van niets doen, alleen moderniseren, tot een volledige stelselherziening. De commissie wil onder andere meer duurzaamheidscriteria voor de toelating van rassen, een mogelijke bijdrage aan doelstellingen duurzame landbouw. Maar ook harmonisering van de twaalf verkeersrichtlijnen door opname in een verordening, en harmonisering van de officiële controles. Het plan moet eind 2022 leiden tot een voorstel voor nieuwe wetgeving.

Andere besluiten over wijzigingen in de aanwijzing

Bij pootaardappelen waren er veel wijzigingsvoorstellen ingediend, waarbij het overgrote deel is gehonoreerd. Hiermee heeft de vaste commissie pootaardappelen alvast een voorschot genomen op het doornemen van de beleidsregels.

Fytosanitaire werkzaamheden

De import- en exportinspecties van poot­aardappelen en landbouw­zaaizaden worden door NAK-keurmeesters als onbezoldigd ambtenaar uitgevoerd. Deze fytosanitaire taken worden nauwgezet en efficiënt uitgevoerd. De NVWA is verantwoordelijk voor het toezicht op de door de NAK uitgevoerde fytosanitaire inspecties.