Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Inkoop

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft al lange tijd onze aandacht en ook de komende jaren willen we dit verder ontwikkelen. Een onderdeel hierin is het maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), ook wel duurzaam inkopen genoemd. Dit betekent dat we, naast de prijs van de producten, diensten en werken, we ook letten op de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten. Inkoop is een effectief instrument om impact te maken.

Hierbij kijkt de NAK naar de eigen organisatie. Zo hebben we bijvoorbeeld in 2021 de thuiswerkplekken ingericht met circulaire producten. Maar de NAK kijkt ook naar de leveranciers. Waar mogelijk maken we bij onze toeleverancier gebruik van arbeidskrachten met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Projecten

2021 was in veel opzichten een moeilijk jaar, toch hebben we veel mooie projecten mogen afronden. Zo zijn we in 2021 overgestapt op biologisch afbreekbare verzegelingen.
Er liggen een aantal mooie projecten voor 2022 in het verschiet. Zo is het elektrisch rijden volop in onderzoek en constateren we dat het in 2021 nog te vroeg is voor elektrificatie van het gehele wagenpark.

Ondanks dat we niet alle projecten hebben afgerond, is er toch sprake geweest van een energiereductie van 10%.

NAK-tuin

In 2021 is onze ‘NAK-tuin’ gereed gekomen. Op het terrein van de NAK is een wandelpad aangelegd waar de NAK-medewerker een inspirerende wandeling kan maken en kan genieten van de natuur. Verder is er gelegenheid gecreëerd om buiten te overleggen of te vergaderen. Met het onderhoud en de inrichting van het terrein is er rekening gehouden met een natuurlijkere gebiedsinrichting, waar bijen en vlinders hun voeding kunnen vinden, kunnen voortplanten en schuilen.