Zaaizaden

Veldkeuring zaaizaden

Het areaal te keuren zaaizaden was in vergelijking met 2020 licht gedaald met 32 ha, naar totaal 20.775 ha. Het grootste deel van de daling betrof het areaal lijnzaad. Een groot deel van het areaal wordt gekeurd door erkende keurmeesters van erkende bedrijven. In 2021 was dit 15.268 ha, dat is 76% van het totale areaal. De NAK voert op deze keuringen controlekeuringen uit. Dit is gemiddeld 5% van het aantal percelen en komt voort uit een EU-verplichting. Het percentage afwijkende uitslagen was hierbij 7,3%. In 2020 was dit 1,3%.

De kwaliteit van het geoogste zaaizaad was over het algemeen goed. De opbrengsten van de granen waren gemiddeld lager dan in 2020 door hogere uitschoning. Van wintertarwe was de geschatte netto geschoond zaaizaadopbrengst 6.975 kg per ha. In 2020 was dat 8.296 kg.

Herziening EU-verkeersrichtlijnen zaaizaden en pootaardappelen

De EU-commissie lanceerde in 2021 een plan voor aanpassing van de regels voor teeltmateriaal, zoals zaaizaden en pootaardappelen. Hierin zijn verschillende opties voorgelegd van niets doen, alleen moderniseren, tot een volledige stelselherziening. De commissie wil onder andere meer duurzaamheidscriteria voor de toelating van rassen, een mogelijke bijdrage aan doelstellingen duurzame landbouw. Maar ook harmonisering van de twaalf verkeersrichtlijnen door opname in een verordening, en harmonisering van de officiële controles. Het plan moet eind 2022 leiden tot een voorstel voor nieuwe wetgeving.

Wijzigingsvoorstellen

De volgende wijzigingsvoorstellen zijn ingediend.

 • Mogelijkheid tot certificering bij overschrijding norm stuifbrand in veldkeuring Japanse haver (Vandinter Semo).
  Percelen van Japanse haver, die niet voldoen aan de normen voor stuifbrand in de veldkeuring, kunnen voortaan voorwaardelijk worden goedgekeurd met de mogelijkheid van certificering van CZ-partijen. De voorwaarden hiervoor zijn:

  • Zaaizaadontsmetting tegen stuifbrand of certificering in een mengsel met als gebruiksdoel groenbemesting.
  • De zaaizaadontsmetting en het gebruiksdoel worden vermeld op het NAK-certificaat.
 • Aangiftedatum Japanse haver (Plantum)
  De uiterste aangiftedatum voor Japanse haver is van 1 mei op 1 juni gezet.
 • Verruimen normen voor “blokaren” in tarwe (Plantum)
  Een voorstel om de normen voor “blokaren” te verruimen is niet overgenomen. In de veldkeuring zal rekening worden gehouden met dit verschijnsel. Blokaren zijn aren met een afwijkende vorm van het ras en kan optreden in een aantal rassen als gevolg van stress en/of effect van halmverkortingsmiddelen. Uit onderzoek is gebleken, dat in nateelt deze afwijkend vorm niet terugkomt.
 • Aanpassen normen Waardering I en II granen en lijnzaad (Plantum)
  De normen voor kafjes vervallen voor alle granen voor de indeling voor Waardering I en II. De EU-minimumnorm van 98% voor mechanische zuiverheid, en daarmee voor kafjes, blijft van toepassing. Kafjes worden gerekend als een onzuiverheid.
 • De normen voor beschadiging en naakte zaden voor gerst en haver vervallen (Plantum).
  De normen voor zwaar beschadigde zaden bij lijnzaad worden verruimd van 5 naar 10% voor Waardering I. Voor Waardering II wordt het verruimd van 10 naar 20%. Deze verruiming leidt minder dan voorheen tot verlies van kwaliteit, omdat de zaaizaadontsmettingsmiddelen minder agressief zijn. Verder geeft de kiemkracht een goede indicatie voor de kwaliteit.