Grondonderzoek

Resultaatpercelen aardappelmoeheid

In 2021 is een projectgroep geformeerd met de doelstelling om de aangifte aardappelmoeheid gebruiksvriendelijker te maken voor de teler. De teler kan straks de percelen, die vanaf 2019 zijn bemonsterd, in het Klantportaal terugvinden als “resultaatperceel”. Daarmee kan de teler zo nodig de bemonsteringsrichting en de methode nog aanpassen en vervolgens de aangifte indienen.

Afwijkingen aanpassen

Ook is besloten dat de NAK bij aangevraagde percelen met ‘staartjes’, kleine afwijkingen en/of afwijkende bemonsteringsrichting, deze onvolkomenheden zelf gaan aanpassen i.p.v. afwijzen. In het volgende jaar willen we deze aanpassingen gerealiseerd hebben.

Bemonsteringsquad

In het afgelopen jaar hebben we op basis van een risicoanalyse het bemonsteren met de quad nog eens kritisch onder de loep genomen. Dat heeft geleid tot aanpassingen aan het bemonsteringsgedeelte, waardoor de quadchauffeur twee handen aan het stuur heeft.

Ook is het transport van de quad over de weg op veiligheid beoordeeld. Door een dichte aanhanger kunnen we het transport een stuk veiliger maken. We gaan in de eerste helft van 2022 een prototype bij verschillende grondsoorten uittesten. In de tweede helft van 2022 willen we dat al onze quadchauffeurs met een veilige combinatie hun werk kunnen doen.

Grondonderzoek

Resultaatpercelen aardappelmoeiheid

In 2021 is een projectgroep geformeerd met de doelstelling om de aangifte aardappelmoeheid gebruiksvriendelijker te maken voor de teler. De teler kan straks de percelen, die vanaf 2019 zijn bemonsterd, in het Klantportaal terugvinden als “resultaatperceel”. Daarmee kan de teler zo nodig de bemonsteringsrichting en de methode nog aanpassen en vervolgens de aangifte indienen.

Afwijkingen aanpassen

Ook is besloten dat de NAK bij aangevraagde percelen met ‘staartjes’, kleine afwijkingen en/of afwijkende bemonsteringsrichting, deze onvolkomenheden zelf gaan aanpassen i.p.v. afwijzen. In het volgende jaar willen we deze aanpassingen gerealiseerd hebben.

Bemonsteringsquad

In het afgelopen jaar hebben we op basis van een risicoanalyse het bemonsteren met de quad nog eens kritisch onder de loep genomen. Dat heeft geleid tot aanpassingen aan het bemonsteringsgedeelte, waardoor de quadchauffeur twee handen aan het stuur heeft.

Ook is het transport van de quad over de weg op veiligheid beoordeeld. Door een dichte aanhanger kunnen we het transport een stuk veiliger maken. We gaan in de eerste helft van 2022 een prototype bij verschillende grondsoorten uittesten. In de tweede helft van 2022 willen we dat al onze quadchauffeurs met een veilige combinatie hun werk kunnen doen.