Voorwoord

Per 1 mei 2021 heb ik het voorzitterschap van de NAK overgenomen van Pieter van Geel. We hebben, uiteraard binnen de coronarichtlijnen, afscheid van hem genomen en hem bedankt voor zijn goede bijdrage als voorzitter van het bestuur van de NAK, in de afgelopen 10 jaar.

Kennismaking 

Ik combineer het voorzitterschap van de NAK met mijn functie als commissaris van de Koning in de provincie Zeeland. In de afgelopen maanden heb ik, ondanks de beperkingen van corona, nader kennis kunnen maken met vele betrokkenen bij de NAK; onze medewerkers, vertegenwoordigers van de teelt en de handel, en onze strategische partners. Mijn bezoek aan enkele bedrijven bevestigen het beeld van een heel betrokken sector en het grote belang van de NAK voor hen, voor de Nederlandse overheid en onze samenleving.

De kracht van de NAK is dat we onze taken onafhankelijk uitoefenen en gedragen worden door de sector. Het is belangrijk dat we in Nederland keuringsdiensten hebben die zo met kennis en gezag hun werk kunnen doen.

Onderzoek sturing en governance 

Om goed op de toekomst te zijn voorbereid, hebben het bestuur en de directie van de NAK het initiatief genomen voor een onderzoek naar de sturing en governance van de NAK. Dat heeft goede aanbevelingen opgeleverd om de inrichting van de organisatie en de besturing bij de tijd te houden. We zullen die aanbevelingen in overleg met alle betrokkenen uitvoeren. Dat is belangrijk met het oog op de uitdagingen van de NAK, nu en in de toekomst.

Ik verheug me op een verdere goede samenwerking voor en met de NAK!

Han Polman
Voorzitter bestuur

Ook 2021 was een virusjaar. Maar niet voor aardappelen. Nadat er de voorgaande jaren sprake was van een sterk verhoogde virusdruk in de pootgoedteelt, was daarvan in 2021 gelukkig geen sprake.

Nacontrole

Met corona is dit anders. Net als in 2020 hield dit het land in zijn greep. Desondanks is het de NAK gelukt om in 2021 een volledige nacontrole te kunnen draaien, zonder beperkingen. Sterker nog: door een grondige voorbereiding is de hoogste dagcapaciteit ooit gehaald en kon daardoor de nacontrole eerder worden teruggeschaald dan gepland.

Veilig werken

In 2021 is ook stilgestaan bij het terugdringen van risico’s. Niet alleen bij de nacontrole, maar ook bij het uitvoeren van de andere werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij het werken op hoogte bij de monstername en het nemen van grondmonsters. Dat moet niet alleen op een veilige manier, maar ook met inachtneming van duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. En dat geldt dan ook weer niet alleen voor de monsternemers, maar voor alle medewerkers.

Ook al lijkt corona op de weg terug, de aandacht voor de gezondheid van de medewerkers blijft!

Eric Casteleijn
Directeur

Voorwoord

Per 1 mei 2021 heb ik het voorzitterschap van de NAK overgenomen van Pieter van Geel. We hebben, uiteraard binnen de coronarichtlijnen, afscheid van hem genomen en hem bedankt voor zijn goede bijdrage als voorzitter van het bestuur van de NAK, in de afgelopen 10 jaar.

Kennismaking 

Ik combineer het voorzitterschap van de NAK met mijn functie als commissaris van de Koning in de provincie Zeeland. In de afgelopen maanden heb ik, ondanks de beperkingen van corona, nader kennis kunnen maken met vele betrokkenen bij de NAK; onze medewerkers, vertegenwoordigers van de teelt en de handel, en onze strategische partners. Mijn bezoek aan enkele bedrijven bevestigen het beeld van een heel betrokken sector en het grote belang van de NAK voor hen, voor de Nederlandse overheid en onze samenleving.

De kracht van de NAK is dat we onze taken onafhankelijk uitoefenen en gedragen worden door de sector. Het is belangrijk dat we in Nederland keuringsdiensten hebben die zo met kennis en gezag hun werk kunnen doen.

Onderzoek sturing en governance 

Om goed op de toekomst te zijn voorbereid, hebben het bestuur en de directie van de NAK het initiatief genomen voor een onderzoek naar de sturing en governance van de NAK. Dat heeft goede aanbevelingen opgeleverd om de inrichting van de organisatie en de besturing bij de tijd te houden. We zullen die aanbevelingen in overleg met alle betrokkenen uitvoeren. Dat is belangrijk met het oog op de uitdagingen van de NAK, nu en in de toekomst.

Ik verheug me op een verdere goede samenwerking voor en met de NAK!

Han Polman
Voorzitter bestuur

Ook 2021 was een virusjaar. Maar niet voor aardappelen. Nadat er de voorgaande jaren sprake was van een sterk verhoogde virusdruk in de pootgoedteelt, was daarvan in 2021 gelukkig geen sprake.

Nacontrole

Met corona is dit anders. Net als in 2020 hield dit het land in zijn greep. Desondanks is het de NAK gelukt om in 2021 een volledige nacontrole te kunnen draaien, zonder beperkingen. Sterker nog: door een grondige voorbereiding is de hoogste dagcapaciteit ooit gehaald en kon daardoor de nacontrole eerder worden teruggeschaald dan gepland.

Veilig werken

In 2021 is ook stilgestaan bij het terugdringen van risico’s. Niet alleen bij de nacontrole, maar ook bij het uitvoeren van de andere werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij het werken op hoogte bij de monstername en het nemen van grondmonsters. Dat moet niet alleen op een veilige manier, maar ook met inachtneming van duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. En dat geldt dan ook weer niet alleen voor de monsternemers, maar voor alle medewerkers.

Ook al lijkt corona op de weg terug, de aandacht voor de gezondheid van de medewerkers blijft!

Eric Casteleijn
Directeur
Han Polman (L) en Eric Casteleijn (R)