Innovaties

De inzet van de NAK van de afgelopen jaren op digitale vernieuwing van processen, gaat onverkort voort. Daarbij worden afwisselend grotere en kleinere successen geboekt.

Uitslagverstrekking zaaizaden

Ook afgelopen jaar heeft de NAK veel geïnvesteerd om tot de gewenste resultaten te komen. Deze gewenste resultaten vragen op de achtergrond een veelvoud aan tijd en energie. Dit is niet altijd voor iedereen meteen zichtbaar. Wat in 2021 wel direct zichtbaar was, is het aanpassen van de uitslagverstrekking aan de gebruikers bij zaaizaden.

Digitalisering van de aardappelkolom

Nog een voorbeeld waar achter de schermen hard aan gewerkt is in 2021, is de investering in de zogeheten ‘digitalisering van de aardappelkolom’. Voor succesvolle digitalisering in de nieuwe omgeving is het noodzakelijk om precies te weten, herkennen en erkennen wat we wel en niet doen en hoe we dat doen. Immers, wanneer we de processen gaan digitaliseren, betekent dit ook uniformeren. In 2021 is het nog duidelijker geworden dat digitalisering, en daarmee uniformering, van werkzaamheden ook gevolgen heeft op de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden.

Bemonsteringsquad

Een ander voorbeeld in het kader van innovatie betreft AM. Nu eens niet de AM-applicatie, maar het bemonsteren van de grond. Enkele jaren geleden is geconstateerd dat het bemonsteren met de quad weliswaar efficiënt is, maar ook beter en veiliger kan. Na een testversie te hebben ontwikkeld van een ‘bemonsteringswiel’, dat ook is geïntroduceerd tijdens de telersvergaderingen, zijn we daar in 2021 toch van teruggekomen. Bij nader onderzoek en een nieuwe quad als doorontwikkeling, is vastgesteld dat er toch nog betere aanpassingen mogelijk zijn en het bemonsteringswiel niet langer als beste en veiligste optie gold.

Inmiddels is het ontwikkelwerk nagenoeg afgerond en zullen na de zomer van 2022 alle vernieuwde quads worden ingezet. Met behoud van efficiëntie, maar beter en veiliger voor de medewerkers.

Innovaties

De inzet van de NAK van de afgelopen jaren op digitale vernieuwing van processen, gaat onverkort voort. Daarbij worden afwisselend grotere en kleinere successen geboekt.

Uitslagverstrekking zaaizaden

Ook afgelopen jaar heeft de NAK veel geïnvesteerd om tot de gewenste resultaten te komen. Deze gewenste resultaten vragen op de achtergrond een veelvoud aan tijd en energie. Dit is niet altijd voor iedereen meteen zichtbaar. Wat in 2021 wel direct zichtbaar was, is het aanpassen van de uitslagverstrekking aan de gebruikers bij zaaizaden.

Digitalisering van de aardappelkolom

Nog een voorbeeld waar achter de schermen hard aan gewerkt is in 2021, is de investering in de zogeheten ‘digitalisering van de aardappelkolom’. Voor succesvolle digitalisering in de nieuwe omgeving is het noodzakelijk om precies te weten, herkennen en erkennen wat we wel en niet doen en hoe we dat doen. Immers, wanneer we de processen gaan digitaliseren, betekent dit ook uniformeren. In 2021 is het nog duidelijker geworden dat digitalisering, en daarmee uniformering, van werkzaamheden ook gevolgen heeft op de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden.

Bemonsteringsquad

Een ander voorbeeld in het kader van innovatie betreft AM. Nu eens niet de AM-applicatie, maar het bemonsteren van de grond. Enkele jaren geleden is geconstateerd dat het bemonsteren met de quad weliswaar efficiënt is, maar ook beter en veiliger kan. Na een testversie te hebben ontwikkeld van een ‘bemonsteringswiel’, dat ook is geïntroduceerd tijdens de telersvergaderingen, zijn we daar in 2021 toch van teruggekomen. Bij nader onderzoek en een nieuwe quad als doorontwikkeling, is vastgesteld dat er toch nog betere aanpassingen mogelijk zijn en het bemonsteringswiel niet langer als beste en veiligste optie gold.

Inmiddels is het ontwikkelwerk nagenoeg afgerond en zullen na de zomer van 2022 alle vernieuwde quads worden ingezet. Met behoud van efficiëntie, maar beter en veiliger voor de medewerkers.