Strategie

De strategie bepaalt hoe geprobeerd wordt om vastgestelde doelen te behalen. Voorafgaand moeten dus eerst doelen worden bepaald. Voor een organisatie zoals de NAK, worden veel van deze doelen bepaald in een samenspel tussen sector, NAK en (Europese) wetgever.

In 2021 is duidelijk geworden dat juist deze laatste – de Europese wetgever – grote plannen heeft in het kader van de Green Deal en de Farm2Fork-strategie. Deze kunnen gevolgen hebben voor de sector en de NAK.

Visie

Meer dan ooit is in 2021 het bewustzijn gegroeid, dat nagedacht moet worden over een visie voor de toekomst. Niet alleen om de zorgen van de sector het hoofd te kunnen bieden, maar ook om ons voor te bereiden op een mogelijk andere toekomst van keuren. Niet alleen in het kader van duurzaamheid, maar ook alleen al wanneer mogelijk vraagtekens worden gezet bij officiële certificering. Naar aanleiding van de beslissing van de EU-commissie om de verkeersrichtlijnen te gaan herzien, is de NAK met de sector meer dan ooit alert op het uitstippelen van de juiste strategie voor de (nabije) toekomst die wellicht anders zal zijn.

Keuring en controle

Volgend op deze consultatie heeft de EU-commissie in 2021 ook een schets gemaakt van een aantal denkbare scenario’s over de uitvoering van de keuring en controle in de toekomst.

Vanuit het verleden heeft Nederland ruimschoots gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de EU-verkeersrichtlijnen bieden, om strengere normen te hanteren voor de nationale productie dan het EU-minimum. Gezien de Nederlandse exportpositie is dit van levensbelang.

Duurzaamheid

Halverwege 2021 heeft de EU-commissie een consultatie gehouden, naar aanleiding van een aantal ideeën en beelden over hoe en waarop de controle van kwaliteit en plantgezondheid in de toekomst uitgevoerd zou moeten worden. Bijvoorbeeld het beeld dat duurzaamheid een prominentere plaats moet krijgen in de agrarische productie. Dat zou mogelijk moeten worden vertaald in duurzame raskenmerken van nieuwe rassen, of meer aandacht voor duurzaamheid in het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek.