Klachten, bezwaren en beroepen

Klachten

In 2021 heeft de NAK 18 schriftelijke klachten ontvangen. Dit aantal is vergelijkbaar met het aantal van de afgelopen 2 jaar, maar hoger dan het langjarig gemiddelde dat tussen de 5 en de 15 ligt. De klachten hebben bijna allemaal betrekking op de AM-applicatie en betreffen veelal hulpvragen bij ervaren van problemen in de applicatie. De problemen die betrokkenen ervaren worden zo snel mogelijk opgepakt door Klantenservice waarna de klachten formeel worden afgehandeld.

Alsmen het met de afhandeling van de klacht door de NAK niet eens is, kan men zich richten tot de Nationale Ombudsman. Op dit moment is 1 klacht in behandeling bij de Ombudsman.

Bezwaarschriften

In 2021 heeft de NAK 19 bezwaarschriften ontvangen. Dit aantal is eveneens vergelijkbaar met de afgelopen 2 jaar, maar eveneens veel hoger dan het langjarig gemiddelde dat beneden de 5 ligt. De meeste bezwaren hadden betrekking op het berekenen van een toeslag wegens te late aangifte. Bijna alle bezwaren zijn afgehandeld.

Beroepen

In 2021 is in 1 zaak beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in Den Haag, tegen een beslissing op bezwaar van de NAK.
Van een door de NAK ongegrond verklaard bezwaarschrift in 2019 is het beroep door het CBb ongegrond verklaard.