Het bestuur van de NAK heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd de benoeming per 1 mei a.s. van Han Polman tot voorzitter van het bestuur van de NAK goed te keuren.

De heer Polman is Commissaris van de Koning in Zeeland. Het bestuur van de NAK is verheugd over de benoeming van de heer Polman en ziet uit naar een vruchtbare samenwerking.

De heer Polman volgt Pieter van Geel op die 10 jaar lang de voorzitter van de NAK is geweest. In deze periode heeft de heer Van Geel het bestuur van de NAK op inspirerende wijze voorgezeten. Het bestuur van de NAK dankt hem voor zijn inzet en resultaten.

De benoeming van de heer Polman is door bemiddeling van executive search bureau Van der Kruijs tot stand gekomen.

Namens het bestuur,

Eric Casteleijn
Directeur