Op verzoek van de sector is het nu ook mogelijk om consumptie- en zetmeelaardappelen, die geteeld worden op een Mcf-besmet (Meloidogyne Chitwoodi & Fallax) gewasperceel, te laten toetsen op het vrij zijn van Mcf. Daarvoor heeft de NAK een aanvraagformulier beschikbaar met daarin ook de voorwaarden. Dit formulier kunt u opvragen bij de Klantenservice.

Sinds 2019 is het beleid met betrekking tot Mcf gewijzigd. Na een vondst moeten in het volgende jaar, binnen een straal van 1km, NAK-pootaardappelen worden onderzocht en vrij bevonden alvorens het NAK-certificaat verkregen kan worden. In de jaren daarna geldt de verplichting tot onderzoek voor NAK-pootaardappelen binnen het topografische perceel.

De verplichting kan worden opgeheven indien in twee opeenvolgende aardappelteelten op het besmette gewasperceel waarin de vondst is gedaan, de geoogste aardappelen zijn onderzocht en vrij bevonden zijn van Mcf. Daarnaast is het nu ook mogelijk om consumptie- en zetmeelaardappelen, die geteeld worden op een Mcf-besmet gewasperceel, te laten toetsen op het vrij zijn van Mcf.

Belangrijk is om vooraf te realiseren dat een vondst leidt tot een nieuwe “cirkel” in het volgende jaar en het ook effect kan hebben op de afzet van de aardappelen (m.n. export naar derde landen).