De Raad voor plantenrassen heeft een herregistratie voor groente- en landbouwrassen ingevoerd. Deze herregistratie gaat van start in 2022. Hieronder een toelichting van de Raad.

Herregistratie is een wettelijke taak die de Raad voor plantenrassen vanaf 2022 actief gaat uitvoeren. De registratie van groente- en landbouwrassen loopt volgens de wet na tien jaar af. De raad geeft vanaf 2022 de mogelijkheid om deze rassen te herregistreren. Het doel hiervan is om de handelspositie van deze rassen nogmaals met een termijn van tien jaar te verlengen.

Herregistratie: alleen als het ras in stand wordt gehouden
Een ras komt alleen in aanmerking voor herregistratie als het ‘in stand wordt gehouden’. Dit houdt in dat het ras blijft voldoen aan de voorwaarden voor onderscheidbaarheid,  uniformiteit en stabiliteit (DUS), zoals vastgelegd in het oorspronkelijke DUS-onderzoek. Elk jaar ontvangt de instandhouder een brief met een overzicht van rassen die in aanmerking komen voor herregistratie.

Procedure herregistratie
Naktuinbouw en de Raad voor plantenrassen ontwikkelden een module waarmee digitaal de herregistratie van uw rassen kan worden aangevraagd. Deze module kan men raadplegen via mijnNaktuinbouw. Als men nog geen login heeft, dan deze eerst aanvragen.

Aanvang herregistratie met rassen die in 2013 zijn geregistreerd in het NRR
De rassen die in 2012 en 2013 zijn geregistreerd, komen – ongeacht de exacte datum van registratie in 2012 en 2013 – het eerst in aanmerking voor verlenging van de registratie in 2023. Deze verlenging gaat dan in per 1 januari 2024. In verband met tijdige verwerking  betekent dit dat u de aanvraag voor herregistratie uiterlijk 31 december 2021 indient.

Rassen met meer dan één instandhouder
Bij sommige rassen is er sprake van meer dan één instandhouder (de zogeheten X-rassen).Bij de herregistratie van deze ‘X-rassen’ moet één van de instandhouders het ras voor herregistratie aanmelden en de hiermee samenhangende kosten voldoen. Wie van de instandhouders het ras aanmeldt voor herregistratie kan onderling worden bepaald. Zo kunnen de kosten worden gedeeld.

Als de Raad geen aanvraag voor herregistratie ontvangt
Zonder aanvraag voor herregistratie voor de gestelde deadline gaat het ras de procedure ’te schrappen rassen in’. Ook volgt een publicatie in de Gazette waarin wordt gevraagd of iemand anders de instandhouding van het ras wil overnemen. Er is een reactietermijn van twee maanden. Als zich na deze oproep geen nieuwe instandhouder meldt, dan wordt het ras geschrapt uit het NRR en dit zal de Raad met een notificatie doorgeven aan de EU Common Catalogue.

Als een ras ook nog via een ander EU-land ook op de EU-rassenlijst staat zijn er geen praktische gevolgen als het ras wordt geschrapt uit het NRR, omdat het ras dan via dat andere EU-land zijn registratie in de EU Common Catalogue behoudt.

Kosten herregistratie
De kosten voor herregistratie voor een commercieel ras zijn € 215,- en voor een amateurras € 100,- (prijspeil 2020). Als herregistratie gewenst is, moet dit bedrag dus per ras één keer in de tien jaar worden voldaan.

Meer informatie
Zie de website van de Raad voor Plantenrassen of neem contact op met Team Support.