De aardappel nacontrole is voor het grootste deel afgerond, meer dan 95% van de monsters zijn bemonsterd en rond de 90% van de uitslagen zijn bekend.

Alle monsters die op voorraad stonden zijn in week 44 het lab opgegaan en de verwerking is nu afhankelijk van wat er nog bemonsterd kan worden. De capaciteit van het lab hebben we daarom voor week 45 al sterk verminderd om deze af te stemmen met de verminderde aanvoer (zie ook figuur 1).

De NAK organiseert de nacontrole zodanig dat deze in week 46 is afgerond. Dit jaar was het laboratorium ingericht op een groot aantal monsters waarbij oogstjaar 2019 als leidraad was aangehouden. Door de extra capaciteit en de meevallende virusdruk zijn we twee weken eerder klaar met de nacontrole dan in andere jaren. Komende weken zullen we de monsters die nog binnenkomen blijven verwerken totdat alle benodigde partijen zijn getest.

De verlagings- en afkeuringscijfers zijn licht naar beneden gegaan. 16% van het oppervlakte is door de nacontrole in klasse verlaagd, 1,2% van het oppervlakte is afgekeurd.