Het areaal pootaardappelen dat is aangegeven voor de keuring ligt met 41.711 ha iets onder het niveau van vorig jaar (-178 ha). De top 5 rassen in de aangifte zijn Fontane (5.260 ha), Spunta (3.798 ha), Agria (3.097 ha), Innovator (2.121 ha) en Arizona (1.458 ha).

Het aangegeven areaal PB/S is 15974 ha, SE 10908 ha en E 11778 ha, waarbij er een er een lichte stijging van het areaal te zien is in de klassen PB/S en een daling in het areaal klasse SE

Eerder hebben we gecommuniceerd dat tot de start van de veldkeuring kosteloos muteren mogelijk is. Gezien de weersomstandigheden van afgelopen week zullen we deze termijn verlengen tot 14 juni 2021.

De totaalcijfers van de aangifte vindt u op de website onder OrganisatiePublicaties.