De nacontrole is weer in volle gang. Net als andere jaren begonnen half augustus de eerste monsters binnen te komen en nam begin september het aantal verwerkte monsters snel toe. Het laboratorium heeft voor dit jaar extra maatregelen genomen voor meer capaciteit. Een voorbeeld hiervan is het uitbreiden van het laboratorium waar de aardappelen gesneden worden. Deze maatregelen zien we nu al terug in de hoeveelheid monsters die we in een week kunnen snijden. We hebben afgelopen week al een hogere capaciteit gehaald dan in 2019, het jaar waarin het laboratorium een recordaantal monsters te verwerken kreeg.

Verlagingen
Het verlagingspercentage  is op dit moment 16,6 %. Ter vergelijking: het verlagingspercentage lag​ vorig jaar rond deze tijd rond de 31 %. De lage virusdruk van dit seizoen is ook goed zichtbaar in de nacontrolecijfers.

De NAK blijft zich inzetten om de nacontrole zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen en we verwachten de bulk van de nacontrole voor half november verwerkt te hebben.

Verlagingspercentage nacontrole pootaardappelen (meerjaren)