Strategie

Herijken strategie

Als onderdeel van het programma Sturing & Governance, is in 2022 een nieuwe start gemaakt met het herijken van de strategie van de NAK. In de eerste helft van 2023 zal dit worden afgerond.

NAK-ontwikkelprogramma

Naast het herijken van de strategie, is in 2022 in het kader van Sturing & Governance ook een start gemaakt met de andere programma-onderdelen zoals Cultuur & Leiderschap, Sturing en Communicatie. Net als het herijken van de strategie, zullen in 2023 meerdere programma-onderdelen worden afgerond.

make a memory