Governance

Bestuur

J.M.M. Polman (voorzitter)
E. den Daas (vicevoorzitter)
E. Casteleijn (secretaris)
P.K. Berghuis
A. Bossers
A. Vael
D. Hylkema
D. Ende
K. Schenk
H. Spijkerboer

make a memory

Adviesraad

P.K. Berghuis (voorzitter)
A. Vael (vicevoorzitter)
E. Casteleijn (secretaris)
P.A. de Boer
P. Boutkan
J.C. Dorenbos
M. Geluk
A. Graafstra
L. de Jong
A. de Keijzer

H. van Kessel
H.L. Knook
J.J. Penning
E. Pot
W.L. van de Ree
J.W. Sepers
K. Smid
W.C. Smits
A. Tolner

Vaste commissies

Pootaardappelen

C.J.M. van Arendonk (voorzitter)
J.A. Vermue (vicevoorzitter)
E. Casteleijn (secretaris)
P.L. Oldenkamp
P. Pollema-Dijkstra
M. Vrij
F. van der Werff
M.J. de Winter

Zaaizaden

C.J.M. van Arendonk (voorzitter)
J. Monfrooij (vicevoorzitter)
E. Casteleijn (secretaris)
C. Rietema
E.A.C. van de Bilt
H.P. Pals
W.J. van Willegen
1 vacature

WNT-verantwoording vindt u hier.