Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Inkoop

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft al lange tijd onze aandacht en ook de komende jaren gaan we dit verder ontwikkelen. Een onderdeel hierin is het maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), ook wel duurzaam inkopen genoemd. Dit betekent dat we, naast de prijs van de producten, diensten en werken, we ook letten op de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten. Inkoop is een effectief instrument om impact te maken.

Hierbij kijken we naar de eigen organisatie, maar ook naar de leveranciers. Waar mogelijk maken we bij onze toeleverancier gebruik van arbeidskrachten met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Laadactiviteit

Projecten

Het aantal elektrische laadpunten is van 6 naar een totaal aantal van 18 uitgebreid. Elk zonnetje heeft ook een schaduwzijde. Het Nederlandse netwerk is nog niet overal op de verhoogde vraag aangepast. Ook Emmeloord vormt op dit punt geen uitzondering. Voor het laden zelf maken we gebruik van ‘Dynamic loadbalancing’ met een ‘active loadbalancing grens’. Dit houdt in dat het laadtempo afgestemd wordt op het piekverbruik in het pand. Als het pand veel energie gebruikt, gaan de laadpalen even uit. Hiermee voorkomen we dat we met ons elektrisch laden het netwerk onnodig belasten en zorgen we dat iedereen toch met een volle accu weer naar huis terug kan.

In de nasleep van de corona was het ook in 2022 lastig om projecten op te starten en af te ronden. Ondanks dat we niet alle projecten hebben afgerond, is er toch sprake geweest van een energiereductie van gas van ruim 20%.

Voor 2023 staat de Warmteterugwinning uit proceslucht op het programma om hiermee een gasreductie van minimaal  30% te bereiken.