Personeel & Organisatie

Verzuim

In 2022 is het verzuimpercentage 6,4%, ten opzicht van 4,2% over 2021. De stijging kan deels verklaard worden door verzuim als gevolg van corona. Het grootste gedeelte van de stijging wordt verklaard door een toename van langdurig verzuim. We zien ook een toename van de verzuimfrequentie van 0,8 in 2021 naar 1,2 in 2022.

Arbo/duurzame inzetbaarheid

De duurzame inzetbaarheid van medewerkers heeft continu onze aandacht, waar mogelijk worden verbeteringen doorgevoerd.

Zo is er in 2022 op het maallab een extra ruimte gebouwd om geluidsoverlast te reduceren. Bij zaaizaden zijn nieuwe afzuigkasten geplaatst wat de fysieke belasting reduceert. Daarnaast zijn er meerdere printers vervangen waardoor er minder ozon uitstoot is. Bij het Proef- en Controlebedrijf is het kantoor vergroot en voorzien van nieuw (verstelbaar) kantoormeubilair.

Ook de werkdruk blijft onze aandacht behouden.

Mpv NAK 039

Uiteraard is altijd aandacht voor het veilig werken op het laboratorium, buitendienst, Proef- en Controlebedrijf en op het kantoor. De preventiemedewerkers hebben jaarlijks een herhaaltraining waardoor ze up-to-date blijven. Zo zal in het eerste kwartaal van 2023 de RI&E conform nieuwe wetgeving getoetst worden.

Het medewerkersbelevingsonderzoek dat eind 2021 is gestart wordt opgevolgd, zo zijn de uitkomsten op afdelingsniveau besproken. Dit zal in 2023 worden voortgezet.

Recruitment

Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, kenmerkt 2022 zich opnieuw als een jaar waarin het aantal werkzoekenden daalde en het aantal vacatures landelijk sterk toenam. Een krapte zoals de laatste 50 jaar niet is voorgekomen. 

Juist in deze markt is het uitermate belangrijk om gezien en gevonden te worden. De NAK is in 2019 al een samenwerking gestart met een arbeidsmarkt- en recruitment communicatiespecialist. Begin 2022 is een samenwerking aangegaan met een partner die de vacatures in een eigentijds jasje steekt.  De vacature-inhoud is meer visueler gemaakt met als doel een realistisch beeld te geven van het werk, de collega’s en de werkomgeving. Zo wordt er aan iedere vacature een korte film over de NAK en aantal foto’s van medewerkers die bij de NAK werken toegevoegd.  

Dat de samenwerkingen lonen, blijkt uit het feit dat er in 2022 341 sollicitaties zijn binnengekomen. Het aantal websitebezoekers en de kandidaten die daadwerkelijk solliciteren, zijn sterk toegenomen.  

In 2022 zijn er 31 vacatures geplaatst. Voor deze vacatures zijn 150 (nieuwe) medewerkers aangenomen. Het aantal is zo hoog omdat de NAK seizoensgebonden arbeid heeft. Voor de vacature seizoensmedewerker zijn bijvoorbeeld 94 tijdelijke medewerkers aangenomen.