Klachten, bezwaren en beroepen

Klachten

In 2022 heeft de NAK 12 schriftelijke klachten ontvangen. Dit aantal ligt de helft lager dan het aantal van de afgelopen 2 jaar, maar hoger dan het langjarig gemiddelde. De klachten hebben bijna allemaal betrekking op de AM-applicatie en betreffen veelal hulpvragen bij ervaren van problemen in de applicatie. De problemen die betrokkenen ervaren worden zo snel mogelijk opgepakt door Klantenservice waarna de klachten formeel worden afgehandeld.

Bezwaarschriften

In 2022 heeft de NAK 14 bezwaarschriften ontvangen. Dit aantal ligt een kwart lager dan het aantal in de afgelopen 2 jaar, maar nog steeds hoger dan het langjarig gemiddelde dat rond de 5 ligt.

Beroepen

In 2022 is in 3 gevallen beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in Den Haag, tegen een beslissing op bezwaar van de NAK. Deze beroepen hebben alle betrekking op een teeltverbod wegens knolcyperus.

150610 024 Veld 5 Ri Overloon T.o.Zwartwater