Grondonderzoek

Resultaatpercelen aardappelmoeheid

In juli 2022 was een update gepland om de aangifte aardappelmoeheid gebruiksvriendelijker te maken voor de teler. Die update is niet doorgegaan, omdat er door de interne reorganisatie is besloten alle nieuwe ICT-projecten voorlopig on hold te zetten. Op dit moment kan nog niet aangegeven worden wanneer die update wel gerealiseerd wordt.

Bemonstering met de quad

In het afgelopen jaar hebben we een prototype van de nieuwe quad op verschillende grondsoorten en door verschillende quadrijders kunnen testen. Dat heeft bruikbare informatie opgeleverd, zodat we weer aanpassingen konden aanbrengen op de quad. Er kan nu veilig met twee handen aan het stuur bemonsterd worden.

4 Aardappelcysten

In de eerste helft van 2023 willen we ervaring opdoen met digitale geleidestaten. De quadchauffeur kan dan op zijn tablet zien wat de middellijn van de strook is. Door een verbeterde GPS kan tot op 70 cm nauwkeurig gereden worden. Er hoeft nu niet eerst uitgemeten te worden.

We verwachten in de loop van 2023 dat we alle quads en aanhangers kunnen opbouwen conform de nieuwe specificaties. Tijdens instructiebijeenkomsten zullen we de quadchauffeurs uitleggen hoe we met de nieuwe apparatuur om moeten gaan.