Zaaizaden

Veldkeuring zaaizaden

Het areaal te keuren zaaizaden is 259 ha gedaald in vergelijking met 2017, naar totaal 20.214 ha. De resultaten van de veldkeuring waren vergelijkbaar met vorige jaren. De kwaliteit van het geoogste zaaizaad was over het algemeen goed. Het groeiseizoen was extreem droog en warm, wat leidde tot een gemiddeld lagere bruto- en netto-opbrengst en meer fijn zaad dan gemiddeld. De kiemkracht van het zaad was iets minder goed dan de oogst van 2017.

Door de extreme omstandigheden kon de veldkeuring vroeg in het seizoen worden afgerond. Wel bemoeilijkte het de veldkeuring bij een aantal gewassen. Vooral in de grassen was planning van de keuringen een uitdaging, vanwege de snelle ontwikkeling van het zaad. In de granen werd in een aantal rassen relatief veel afwijkende planten op aarvorm waargenomen. Vermoedelijk was dit een gevolg  van droogte en hittestress. De keuring op raszuiverheid was hierdoor lastig. Het ging om een bepaald type afwijkende aar (blokaren). Aanvankelijk leidde dat tot afkeuringen, maar omdat afwijkende aren in meerdere percelen en rassen voorkwamen, is dit teruggedraaid. De afwijkende planten (aren) worden in 2019 uitgezaaid om duidelijkheid te verkrijgen.

Derogaties verlaging kiemkracht

In een groot aantal landen zorgde de droogte voor voorzieningsproblemen van zaaizaad. Veel landen verzochten om een verlaging van de kiemkracht of extra generatie voor diverse gewassen. Vooral in het Noordelijk deel van West-Europa, en dan vooral Zweden, was de opbrengstschade groot als gevolg van de droogte. België verzocht om een derogatie voor 1.000 ton lijnzaad (vezelvlas) met een verlaagde kiemkracht van 92% naar 85%.
Nederlandse bedrijven kunnen ook op deze derogatie leveren.

Kruidenmengsels

In 2018 zijn partijen mengsels zaaizaad van groenvoedergewassen van meerdere bedrijven in omloop gebracht die niet in overeenstemming bleken met de regelgeving vanuit zowel Nederland als Duitsland. Het betrof vaak kruidenmengsels, waarvan de vraag in 2018 toenam in het kader van biodiversiteit en verduurzaming. De geconstateerde afwijkingen waren niet de juiste labels, niet onder toezicht van de NAK gecertificeerd en niet toegestane samenstellingen voedermengsels, zoals gras- kruidenmengsels en wilde akkermengsels. De bedrijven zijn benaderd, gewezen op de regelgeving en het stopzetten van handel van niet toegestane mengsels. In een aantal gevallen bleek het overigens te gaan om het verpakken van mengsels waarvan de componenten wel officieel waren gecertificeerd. De betrokken bedrijven waren voor het eerst actief met landbouwsoorten in mengsels en waren minder op de hoogte van de regels. De NAK zal in 2019 meer aandacht en bekendheid hieraan geven.

Zaaizaadseizoen

Verlaging/afkeuring (pre)basiszaad in %

Areaal
in ha
2018
2018 2017 2016
Granen 376,1 10,8 5,4 12,5
Peulvruchten 146,5 0,0 0,0 0,0
Fijne zaden 99,6 6,43 0,7 9,7
Totaal 622,2 7,6 2,8 10,3

Klik op de grafiek