Van kwartaal tot kwartaal

Januari | Februari | Maart

  • Klantportaal live – Vanaf donderdag 1 februari om 09.00 uur logt u in op het nieuwe Klantportaal van de NAK.
  • Pilot Erwinia wordt in huidige vorm voortgezet – De vaste commissie pootaardappelen besloot om de pilot Erwinia voort te zetten in 2018. Duidelijk moet worden of de toets zich richt op het vinden van schone partijen, of juist zwaar besmette partijen.
  • Vernieuwde richtlijnen aardappelmoeheid – De PCC , een samenwerkingsverband tussen LTO en NAO, heeft een adviserende richtlijn opgesteld voor virulente AM pootgoed en ATR-teler.

April | Mei | Juni

  • Controle op afvalhopen, en met succes – In mei startte de NAK met het controleren op het afdekken van afvalhopen. Er werden 67 waarschuwingen afgegeven – aanzienlijk minder dan in 2017.
  • Veel virusoverbrengende bladluizen – In 2018 werd een stijging in de activiteit van gevleugelde, virusoverbrengende bladluizen opgemerkt.  In het klantportaal zijn de resultaten te volgen.
  • Brexit houdt gemoederen bezig – Zolang niet bekend is hoe de Brexit gaat plaatsvinden, is het onduidelijk welke gevolgen het heeft voor de export.

Juli | Augustus | September

  • NAK-bak doet zijn intrede – Met deze certificatenbak is een aantal moeilijkheden verholpen. Zo heeft de koerier geen sleutel nodig. De NAK-bak is voorwaarde voor nachtbezorging van certificaten.

Oktober | November | December

  • In mijn eendje op pad In het programma In m’n eendje op pad geeft onze keurmeester Pierre Buijck een kijkje in het mooie keuringswerk van de buitendienst.
  • Verlagingspercentage stijgt weer – Nadat 87% van de partijen is bemonsterd, blijkt dat het verlagingspercentage op 25,7% staat. In 2017 sloten we af met een verlagingspercentage van 17,1.
  • Eerste previews AM applicaties online – De sneak preview geeft een indruk van de nieuwe mogelijkheden voor het aanvragen van percelen voor AM. Klanten mogen eindeloos testen.