Klachten, bezwaren en beroepen

Klachten

De NAK heeft in 2018 één schriftelijke klacht ontvangen. Dit aantal bevindt zich daarmee op hetzelfde niveau als in 2017 en zit ruim beneden het langjarig gemiddelde dat tussen de vijf en de vijftien ligt. De klacht is na bespreking met betrokkenen naar tevredenheid afgehandeld.

Wanneer men het niet eens is met de afhandeling van de klacht door de NAK, kan men zich richten tot de Nationale Ombudsman.

Bezwaarschriften

In 2018 heeft de NAK vijf bezwaarschriften ontvangen. Dit aantal is hetzelfde als in 2017. Gezien het grote aantal voor beroep vatbare beslissingen dat de NAK jaarlijks neemt, is dit aantal al jaren erg laag. Alle bezwaren zijn afgehandeld. Hiervan is in één geval beroep aangetekend.

Beroepen

In 2018 is bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in Den Haag in één geval beroep ingesteld van een door de NAK ongegrond verklaard bezwaarschrift. Het CBb heeft een voorlopige voorziening in deze zaak afgewezen. Een nog bij het CBb aanhangig beroep uit 2017 heeft het CBb in 2018 ongegrond verklaard.