Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De NAK is volop bezig met innovatieve ontwikkelingen. Ook op het gebied van vergroening heeft de NAK het afgelopen jaar niet stilgezeten. Zo is er een verduurzamingsslag gemaakt bij het wagenpark, de gebouwschoonmaak en het terreinonderhoud.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft al lange tijd onze aandacht en ook de komende jaren willen we dit verder ontwikkelen. Hierbij kijkt de NAK niet alleen naar de eigen organisatie, maar ook naar de leveranciers. Bij alle innovaties behoudt de NAK de harmonie tussen aandacht voor mens en milieu en gezond ondernemerschap.

In het afgelopen jaar hebben we nog meer inzicht gekregen in het energieverbruiksprofiel van de onderneming. Daarnaast hebben we naar nieuwe mogelijkheden gezocht voor kosteneffectieve energiebesparing. Alle inspanningen hebben ertoe geleid dat het gebouw sinds medio 2018 het Energielabel A heeft.

In 2018 is het gasverbruik met ruim 15% gedaald; de zonnepanelen leverden ruim 12% van de totale elektriciteitsbehoefte. De NAK is in 2018 een pilot gestart om het aardappelafval te laten vergisten. Deze manier van afval verwerken heeft 35.000 m3 biogas opgeleverd.