Aardappelen

Vaste Commissie Pootaardappelen

In maart heeft de Vaste Commissie Pootaardappelen een definitief besluit genomen om de pilot Erwinia – waarin alle nacontrolemonsters van de klassen PB en S werden getoetst op Erwinia – in 2019 stop te zetten. Vanaf volgend jaar is het alleen mogelijk om een vrijwillige toets te laten uitvoeren, in combinatie met het nacontrole-onderzoek op het virus. Deze mogelijkheid bestaat dan voor alle klassen, waarbij de aanvrager betaalt. Ook is in maart besloten om de norm voor een aantal ‘cosmetische’ kwaliteitsaspecten in de klasse B te verruimen. De ruimte die hierdoor ontstaat, kan vooral in jaren van schaarste uitkomst bieden.

Brexit

Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk hoe de Brexit zal verlopen. In het ergste geval – een no deal-scenario – wordt het Verenigd Koninkrijk op 30 maart 2019 een derde land. Dit zou voor de handel in aardappelen betekenen dat er bij export naar het Verenigd Koninkrijk een fytosanitair certificaat moet worden aangevraagd. Import van aardappelen is vanaf dat moment niet meer mogelijk.

In het ergste geval wordt het Verenigd Koninkrijk een derde land

Aardappelseizoen

Verlagingen in percelen

Nacontrole (virusonderzoeken)

Bruinrotonderzoek

Certificering pootaardappelen einde seizoen

0
ton
oogst 2017
0
ton
oogst 2016
0
ton
oogst 2015

Grondonderzoek op AM

Aantal soortbepalingen

0
2017-2018
0
2016-2017
0
2015-2016