2018

De NAK is een sterk merk. Ik heb begrepen dat men in sommige landen alleen Amsterdam en Emmeloord kent. Houden zo.
Binnen Nederland heeft de NAK ook ontegenzeggelijk een stevige positie die rechtstreeks samenhangt met de sterke positie die ons land inneemt op het gebied van zaden en uitgangsmateriaal, zoals dat zo heet. Een stevige focus op de telers heeft zeker ook bijgedragen aan onze positie. Maar heel soms denk ik wel eens: zou het zo blijven? Er zijn altijd bekende bedreigingen, maar nog interessanter – en moeilijker te omvatten – zijn de onbekende bedreigingen.

Nu ben ik van nature geen somberaar, maar laat ik eens twee dingen noemen die een rol kunnen spelen in onze positie. Bijvoorbeeld de snelle ontwikkelingen in de biotechnologie, in het bijzonder de zogenoemde Crisper CAS technologie waarmee het mogelijk is om in het DNA in te grijpen. Wat kunnen dit soort ontwikkelingen uiteindelijk voor ons betekenen?

Een andere ontwikkeling heeft betrekking op de strijd om de ruimte in ons land.
Steeds meer claims voor de productie van biomassa, zonneweiden op landbouwgrond, extensivering in de veehouderij, windmolens en nog veel meer. Wat doet dit met ons areaal voor pootaardappelen? Allemaal nog niet zo spannend, maar toch.

En dan koester ik mij met de wetenschap dat er bij de NAK en de telers veel kennis, gezond verstand en weerbaarheid is om ook onbekende toekomsten te kunnen inpassen in de bedrijfsvoering.

Pieter van Geel
Voorzitter

Eric Casteleijn en Pieter van Geel

De droge zomer van 2018 heeft z’n sporen achtergelaten in de Nederlandse akkerbouw. Ook de NAK had er mee te maken. Bij de veldkeuring bleek het gewas moeilijk keurbaar. Bij de nacontrole waren er veel extra monsters voor aanvullende analyses nodig. Tot slot viel de oogst tegen, waardoor er in het najaar minder pootgoed door de NAK werd gecertificeerd.

Op het gebied van digitalisering zijn in 2018 significante stappen gezet. Het nieuwe Klantportaal ging begin 2018 live en eind 2018 volgde de sneak preview van een nieuw AM-aanvraagsysteem. In de komende periode wordt dit systeem geoperationaliseerd.

Omdat de nachtbezorging van de NAK-certificaten de laatste tijd steeds minder aan de verwachting voldeed, hebben we eind 2018 een nieuwe opzet van de nachtbezorging uitgerold. De introductie van de zogenoemde NAK-bak verliep niet vlekkeloos, maar al snel waren de ervaringen positief.

Financieel verliep 2018 boven verwachting. Gederfde certificeringsinkomsten werden ruimschoots gecompenseerd door extra werkaanbod op het laboratorium en hogere opbrengsten op het Proef- en Controlebedrijf.

Ook voor 2019 staat er weer veel op de agenda: de aanwijzing van de NAK als bevoegde autoriteit in het kader van de nieuwe plantgezondheidverordening, innovaties in de uitvoeringsprocessen, voortgang van de digitaliseringsagenda, aandacht voor duurzaamheid en duurzame inzetbaarheid en nog veel meer.
Met resultaten van 2018 op zak gaan we enthousiast met 2019 aan de slag.

Eric Casteleijn
Directeur