Personeel & Organisatie

In 2017 had de NAK 219 medewerkers (197,68 fte) in vast dienstverband. De gemiddelde leeftijd van deze groep was 48,6 jaar. Er stroomden 15 nieuwe medewerkers in ten opzichte van 17 medewerkers die de NAK verlieten. Het verzuimcijfer over 2017 was 3,1%.

Werving en selectie

De NAK heeft als uitgangspunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers zoveel mogelijk zelf te doen. Om hierin succesvol te zijn, hebben wij in 2017 meer social media ingezet en is onze vacaturesite vernieuwd. Door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt is het lastiger om bepaalde buitendienstvacatures in te vullen

In 2017 zijn we in gesprek gegaan met Aeres hogeschool en starten wij in 2018 met het geven van diverse gastlessen op deze Hogeschool. Deze vorm van employer branding draagt bij aan de bekendheid onder studenten en het binnenhalen van talent.

In de periode augustus tot en met november, werkten op het laboratorium circa 90 tijdelijke medewerkers. De poule van tijdelijke medewerkers bestond grotendeels uit medewerkers die elk jaar terug keren.

Ontwikkeling en opleiding

Om ‘gevraagd en gewaardeerd’ te blijven als NAK in de sector, is ook in 2017 weer veel aandacht besteed aan ontwikkeling en opleiding. We streven ernaar om continu uitstekende diensten te leveren en een volwaardige gesprekspartner te blijven voor onze klanten. Jaarlijks wordt met leidinggevenden gesproken over afdelingsdoelen en wat nodig is om deze te realiseren. Omdat medewerkers hierin de belangrijkste schakel zijn, zijn ontwikkelgesprekken gevoerd en afspraken gemaakt over individuele prestaties, ontwikkelpotentie en ontwikkelbehoeften.

In 2017 is ons ontwikkelbudget volledig benut. Wederom is er geïnvesteerd in arbeidsmobiliteit, onder andere door persoonlijk leiderschapstrajecten en individuele ontwikkeltrajecten. Op managementniveau is vooral geïnvesteerd in mensgericht leiderschap en procesmanagement. Scholing op het gebied van IT-kennis stond ook dit jaar weer hoog in het vaandel. Ons digitale leerplatform biedt naast cursussen, ook veel webinars die inspelen op de actualiteit van de dag. Zo heeft iedere medewerker de mogelijkheid zich blijvend te ontwikkelen, breder dan zijn/haar vakgebied.

Om de duurzame inzetbaarheid te vergroten, is in 2017 een start gemaakt met een meer generatiegericht ontwikkelbeleid. Hierbij wordt uitgegaan van de drijfveren per generatie om te willen leren, werken en ontwikkelen. Onze HR-visie hierin is als volgt:

“Óndanks dat je elders terecht kunt, kies je er bewust voor om bij te blijven dragen aan NAK-doelstellingen.”