Klachten, bezwaren en beroepen

Klachten

De NAK heeft in 2017 twee schriftelijke klachten ontvangen. Dit aantal bevindt zich daarmee op hetzelfde niveau als in 2016 op het laagste niveau sinds 2010 en zit ruim beneden het langjarig gemiddelde dat tussen de vijf en de vijftien ligt. De klachten zijn na bespreking met betrokkenen naar tevredenheid afgehandeld.

Als men het met de afhandeling van de klacht door de NAK niet eens is, kan men zich richten tot de Nationale Ombudsman.

Bezwaarschriften

In 2017 heeft de NAK vijf bezwaarschriften ontvangen. Dit aantal ligt op een lager niveau dan de laatste jaren en is al jaren erg laag, gezien het grote aantal voor beroep vatbare beslissingen dat de NAK jaarlijks neemt. Van de ingediende bezwaren waren ultimo 2017 nog twee bezwaarschriften in behandeling.

Beroepen

In 2017 is in één geval beroep ingesteld van een door de NAK ongegrond verklaard bezwaarschrift, bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in Den Haag. Ultimo 2017 was dit beroep nog in behandeling bij het CBb.

Het laagste aantal klachten sinds 2010.