2017

Soms zie je het pas als je het door hebt, zou Johan Cruijff zeggen. Dat gold ook een beetje voor mij toen ik in november 2017 als voorzitter van het bestuur tijdens een informele lunch met de Ondernemingsraad sprak. Een vernieuwde raad die voortbouwend op het werk van de “oude” raad zich oprecht geïnteresseerd bezig houdt met onder andere het werkklimaat en alles wat er mee samenhangt. Begin januari was ik op de NAK nieuwjaarsbijeenkomst in het Aviodrome in Lelystad. Daar hoorde ik dat weer gekozen was voor een bijeenkomst centraal voor iedereen uit het hele land, vanwege de binding.

“Dat bindt en maakt het mogelijk dat als er “gedoe” is, we elkaar weten te vinden”

Ik zag en had het door dat de NAK inderdaad ook een werkgemeenschap is waar velen – via OR of anderszins – aan werken om dat ook als zodanig inhoud te geven. Daarbij hoort dat iedereen betrokken is, elkaar kent en begrijpt. Dat bindt en maakt het mogelijk dat als er “gedoe” is, we elkaar weten te vinden. In een verzakelijkte omgeving waar persoonlijke ontmoetingen soms vervangen worden door ontmoetingen via beeldschermen, is aandacht voor dat persoonlijke wezenlijk. Die betrokkenheid merkte ik bij medewerkers in het afgelopen jaar. Laten we dat volhouden!

Pieter van Geel
Voorzitter

Eric Casteleijn en Pieter van Geel

2017 is redelijk soepel verlopen voor de NAK. Dit ondanks het feit dat een aantal vacatures wat langer openstaan, waardoor het voor de keurmeesters in een aantal gebieden flink aanpoten was.

“Wederom besloten om de pootgoedtarieven in 2018 niet te verhogen”

Financieel gezien verliep 2017, zoals u van ons gewend bent, voorspoedig. De keuringsomzet was hoger dan in 2016. En door goede kostenbeheersing lijken we te zijn geëindigd met een positief bedrijfsresultaat. Aan de kostenkant speelden twee zaken een rol. Enerzijds doorgevoerde efficiencyverbeteringen zoals de nieuwe spoelmachine, maar ook openstaande vacatures die ongewild een kostenbesparend effect hadden. Door het financieel positieve verloop van 2017 en de nog steeds gunstige stand van het eigen vermogen kon het bestuur wederom besluiten om de pootgoedtarieven in 2018 niet te verhogen. Voor de zaaizaadtarieven wordt net

zoals voorgaande jaren de inflatie-index gevolgd. In 2017 is de invoering van de nieuwe verordening voor Plantgezondheid- en de Controleverordening, die beide eind 2019 effectief worden, door het ministerie van LNV voorbereid. Inmiddels is duidelijk dat de NAK door het ministerie in de nieuwe plantenziektenwet (de Nederlandse uitwerking van de Plantgezondheidsverordening) wordt aangewezen als Bevoegde Autoriteit voor het domein van ziekteverwekkende organismen (RNQPs) die uit de verkeersrichtlijn zijn overgeheveld naar de Plantgezondheidverordening.

In december 2017 bood de minister de Tweede Kamer een rapport aan over het functioneren van de NAK, waarin de doelmatigheid, integriteit en effectiviteit van de NAK worden bevestigd.

Alles bij elkaar reden om tevreden op 2017 terug te kijken.

Eric Casteleijn
Directeur