Zaaizaden

Veldkeuring zaaizaden
Het areaal te keuren zaaizaden was nagenoeg gelijk aan dat van 2016. De resultaten van de veldkeuring laten dit jaar weinig bijzonderheden zien, zowel bij de NAK-keuring als bij de erkende keuring. Over het algemeen is de kwaliteit van het zaaizaad goed.

Verruiming raszuiverheid granen
In 2016 besloot de vaste commissie de normen voor raszuiverheid voor de generatie C1 in granen te verruimen van 15 naar 25 rasafwijkende planten per are en generatie C2 van 30 naar 40. Deze verruimingen vallen nog ruim binnen de EU-minimumnormen en werden in de veldkeuring 2017 toegepast. De verruiming is vooral van belang voor zomer- en wintertarwe, omdat in deze soorten sprake is van meer zichtbare afwijkende planten op lengte, vorm en kleur.
Van de 500 percelen zomer- en wintertarwe zijn 41 percelen goedgekeurd met het aantal rasafwijkende planten tussen de 16 en 25 per are en bij C2 5 percelen goedgekeurd met 31 tot 40 ras afwijkende planten. Bij de andere soorten had de verruiming geen effect.

Derogatie vlas Frankrijk

Frankrijk heeft dit jaar een derogatieverzoek ingediend voor lijnzaad. Dit houdt onder andere in dat de minimum kiemkrachtsnorm is verlaagd van 92% naar 85%. Frankrijk heeft een areaal van ongeveer 90.000 ha vlas en daarvoor is ongeveer 12.000 ton zaaizaad nodig. De Franse oogst wordt geschat op 10.500 ton, maar de Fransen verwachten uiteindelijk bij een normale kiemkrachtsnorm van 92-100% een 6.000 ton tekort te komen. Er is door de EU-commissie 5.640 ton toegekend. Nederlandse vlasbedrijven kunnen certificeren en leveren op deze derogatie met verlaagde kiemkracht.

Zaaizaadseizoen

Areaal
in ha
2017
2017 2016 2015
Granen 563 5,4% 12,5% 8,3%
Peulvruchten 104 0,0% 0,0% 10,6%
Fijne zaden 546 0,7% 9,7% 9,5%
Totaal 1213 2,8% 10,3% 8,9%

Klik op de grafiek