Aardappelen

B-norm

Verruiming B-norm

Na de perikelen rondom de groeischeuren eind 2016 is er in 2017 geprobeerd om een meer structurele oplossing te vinden. Een aantal opties heeft de revue gepasseerd. Eén daarvan was om ‘niets te wijzigen aan het huidige beleid’, met als consequentie dat in jaren van schaarste er mogelijk toch behoefte aan meer ruimte kan ontstaan. Een andere mogelijkheid was om de normen voor de klasse B te verruimen. De vaste commissie pootaardappelen acht een verruiming van de normen op een aantal vooral cosmetische aspecten acceptabel, maar vindt het niet wenselijk om de normen op te rekken tot het EU-minimum. In november heeft de vaste commissie een voorlopig besluit genomen om de normen voor de klasse B op de volgende punten te verruimen:

Netschurft / graslandschurft van schaal 4 naar onbeperkt
Rhizoctonia van 25% licht naar 25% matig
Grond van 1% naar 2%
Groeischeuren van max. 0,5 cm naar max. 1,5 cm, en zonder verdere beperkingen m.b.t. aantal, lengte en ‘over de kop’
Drukplekken / blauw van 6% matig naar 12% matig
Sterk gerimpeld knollen van 0 naar 1%

In maart 2018 wordt een definitief besluit genomen over de verruiming van deze normen in de klasse B.

Over de toekomst van de huidige Erwinia-toets moet verder worden nagedacht

Toekomst integrale toets Erwinia PB en S

Ook in 2017 werden alle nacontrolemonsters van de klassen PB en S getoetst op Erwinia. De toets is ooit gestart als pilot en moest een beeld geven van de verspreiding van en de mate van besmetting met Erwinia. Het doel van de sector is om de problematiek meer beheersbaar te maken, en het liefst om de aardappelkolom op te schonen. Na een zestal jaar toetsen, blijkt dat Erwinia breed voorkomt in pootgoed en dat de mate van besmetting niet minder wordt. De top van de pootgoedkolom wordt dus onvoldoende opgeschoond. Tegelijkertijd wordt de toets wel degelijk gebruikt door telers en handel voor selectie van de schoonste partijen voor verdere vermeerdering. De uitslag heeft weliswaar geen consequenties voor de klasse, maar is wel een instrument waarmee handel en telers kunnen sturen en selecteren.
De vaste commissie moet in maart 2018 een besluit nemen over de voortzetting van de pilot in 2018. Het kan zijn dat de toets in 2018 met collectieve financiering uit het vermogen van de NAK wordt voortgezet. Dit is zeer waarschijnlijk het laatste jaar waarin financiering in deze vorm kan plaatsvinden. Over de toekomst van de huidige Erwinia-toets moet verder worden nagedacht. Elementen van discussie daarin zijn de doelstelling en financiering.

Erwinia-norm veldkeuring klasse E

De norm voor bacterieziek wijzigde voor de klasse E naar een tolerantie van één plant per hectare. Voorheen gold alleen een tolerantie in de voorgaande keuringen en een nultolerantie in de laatste keuring.

TPS – True Potato Seed

In oktober heeft het Europese experiment voor hybride rassen uit zaad groen licht gekregen en is de EU-fytorichtlijn aangepast. Binnen dit experiment kunnen kweekbedrijven aardappelzaad (TPS), zaailingen en knollen uit zaad in beperkte hoeveelheden afzetten met een plantenpaspoort binnen de EU. Pootgoed krijgt dan de status ‘experimenteel pootgoed’.

Een hybride ras moet zijn toegelaten, of zijn aangemeld voor CGO (Cultuur- en Gebruikswaarden Onderzoek) om mee te kunnen doen aan het experiment. Tot nu toe heeft in Nederland één kweker voor zijn ras kwekersrecht gekregen.

Europees experiment voor hybride rassen uit zaad heeft groen licht gekregen

Aardappelseizoen

Verlagingen in percelen

Certificering pootaardappelen einde seizoen

0
ton
2017
0
ton
2016
0
ton
2015

Grondonderzoek op AM

Aantal soortbepalingen
0
2016-2017
0
2015-2016
0
2014-2015