Milieuprestatie

De NAK is volop bezig met innovatieve ontwikkelingen en qua vergroening heeft de NAK het afgelopen jaar ook niet stil gezeten. Bij alle innovaties heeft de NAK oog voor mens en milieu.

In 2017 is de dakrenovatie afgerond en hiermee is een reductie van 15%, 10.000 m3 gas (een gemiddeld verbruik van zes huishoudens!) van het gasverbruik gerealiseerd. Met de vernieuwing van het dak werd aan een belangrijke randvoorwaarde voldaan die nodig is voor de plaatsing van zonnepanelen; een goede conditie van het dak.

Om de businesscase sluitend te krijgen heeft de NAK een subsidieaanvraag (SDE) ingediend en deze ook toegekend gekregen. Deze SDE heeft ertoe geleid dat milieu en gezond ondernemerschap bij de NAK goed samen vielen en hiermee is een mooie vergroeningsslag gemaakt. De NAK wekt nu jaarlijks ongeveer 120.000 kwh aan stroom per jaar op met 1.000 m2 panelen, een hoeveelheid die gelijk staat aan het verbruik 25 tot 30 huishoudens.

In 2017 is er een grote slag gemaakt met het plaatsen van energiezuiniger verlichting en dit project wordt in 2018 afgerond. Hiermee wordt een reductie van 50% van de bestede energie aan verlichting gerealiseerd. Met het plaatsen van LED-verlichting besparen we niet alleen op onderhoudskosten en energie, maar dragen we ook bij aan de vergroening van onze wereld.