Personeel & Organisatie

In het verslagjaar had de NAK 221 medewerkers (198,38 fte) in dienst. Hiervan is 39% vrouw en 61% man. De gemiddelde leeftijd van deze medewerkers is 47,9 jaar. De instroom van nieuw personeel lag op 11 en de uitstroom was 12 medewerkers. In totaal waren er 42 uitzendkrachten aan het werk bij de NAK. Het gemiddelde verzuimpercentage lag op 3%.

Opleiding en ontwikkeling

Opleiding en ontwikkeling is een belangrijke investering om gevraagd en gewaardeerd te blijven als NAK in de sector. We streven ernaar om continue uitstekende diensten te leveren en een volwaardige gesprekspartner te blijven voor onze klanten. Om het ontwikkelbudget goed te besteden, wordt jaarlijks met medewerkers gesproken over hun én onze ontwikkelwensen.
In 2016 is ons ontwikkelbudget bijna volledig benut. Wederom is er geïnvesteerd in arbeidsmobiliteit, onder andere door persoonlijk leiderschapstrajecten en individuele coachingstrajecten. Op managementniveau is geïnvesteerd in leiderschapstrainingen en verandermanagement. Ook is er in 2016 weer flink geïnvesteerd in IT-kennis en scholing over het omgaan met nieuwe (laboratorium)technieken.

Wij maken bij Opleiding en ontwikkeling gebruik van trainingsbureaus, opleidingsinstituten en netwerkplatforms, maar ook E-learning is niet meer weg te denken uit ons assortiment. Ons digitale leerplatform biedt, naast cursussen, ook veel webinars die inspelen op de actualiteit van de dag. Zo heeft iedere medewerker de mogelijkheid zich blijvend te ontwikkelen, breder dan zijn/haar vakgebied.

In 2016 hebben we met elkaar het begrip kennisdeling steeds meer vormgegeven. Kennisdeling in de vorm van nieuwe kennis verplicht overdragen aan collega’s, maar ook kennisdeling tussen de oudere professional en de jongere trainee. Dit alles om te zorgen dat bestaande kennis tijdig wordt overgedragen en de kwaliteit geborgd blijft binnen onze organisatie.

Bedrijfsontwikkeling

In het kader van de bedrijfsontwikkeling heeft het management vier pijlers vastgesteld: onafhankelijkheid, kwaliteit, openheid en samen sterk. In het verslagjaar is net als vorig jaar veel aandacht geweest voor de drie laatstgenoemde pijlers.