Het is altijd weer bijzonder om te merken hoe het met de bekendheid en de status van de NAK is. Mijn kinderen moet ik echt uitleggen wat de NAK is en doet. Maar toen wij vorig jaar Siebe Schaap, lid Eerste Kamer, spraken in het kader van de nu alweer bijna vergeten discussie over de ZBO-status, vertelde hij dat hij een keer in Egypte was. Daar sprak hij iemand die twee plaatsen in Nederland kende: Amsterdam en Emmeloord. En dat allemaal vanwege het NAK-label. En zo is het maar net!

“NAK zet Nederland internationaal op de kaart”

Maar status, prestige komt niet vanzelf. Vereist onderhoud van alle betrokkenen. In dit verband doet het mij veel plezier te merken dat iedereen, van telers tot onze NAK-medewerkers, daarvan doordrongen zijn.

Kwaliteit leveren tegen zo laag mogelijke kosten is onze corebusiness.
En als dan alle inspanningen ertoe leiden dat de tarieven laag kunnen blijven en zelfs tot restitutie overgegaan kan worden, is dat een mooie beloning voor iedereen.

De lat lag hoog daarvoor in 2016, net als natuurlijk in de komende jaren.

Een efficiënt, zakelijk maar ook een fijn bedrijf!
Onze minister president zou zeggen “Gaaf”.
Vooruit dan …….

Pieter van Geel
Voorzitter

Pieter van Geel
Voorzitter
Eric Casteleijn
Directeur

Rond de ZBO-discussie was het stil in 2016. We gaan ervan uit dat dat een goed teken is. Alle signalen wijzen erop dat de positie van de NAK onveranderd zal blijven.

In Brussel is de nieuwe EU-verordening voor plantgezondheid, de zogenaamde Fyto-verordening, aangenomen door het Europees Parlement. Deze nieuwe verordening zal de huidige richtlijn voor plantgezondheid vervangen en daarmee ook de Nederlandse Plantenziektenwet. De komende drie jaar wordt de nieuwe verordening door Brussel nader uitgewerkt, zodat deze per 2020 van kracht kan worden.

Met de ingebruikname van een nieuwe AM-spoelmachine, bereikte de NAK in 2016 een innovatieve mijlpaal. De oude AM-carrousel was 36 jaar oud en vereiste veel onderhoud. Het was dus zaak de machine te vervangen om de continuïteit van het AM-onderzoek, en daarmee de voortgang van de pootgoedteelt, te waarborgen.

“De nieuwe AM-spoelmachine is een innovatieve mijlpaal”

De basis voor ons nieuwe IT-systeem staat inmiddels. Het ontwerpen en bouwen van een nieuwe AM-applicatie is inmiddels als eerste gestart. De reden dat we met de AM-applicatie beginnen is tweeledig: we verwachten grote efficiencywinst, omdat het proces nu nog deels via papier loopt en omdat delen van de te ontwikkelen applicatie ook in latere applicaties kunnen worden gebruikt.

2016 is financieel soepel verlopen en gezien het resultaat over 2016 en de stand van het eigen vermogen heeft het bestuur kunnen besluiten om het laatste deel van de restitutie, ter grootte van 700.000 euro, uit te keren.

Naar aanleiding van diverse ontwikkelingen vindt gedachtevorming plaats over het toekomstig keuringssysteem: veranderende EU-wetgeving kan ingrijpen op de NAK- keuring, de discussie in 2016 over de aanpassing van de normen voor de Klasse B, de vraag of we nog wel gediend zijn met een eenheidsbenadering voor export, friet en zetmeel bestemd pootgoed en tenslotte, in het licht van de discussie over opkomst- problemen, of alle kwaliteitseisen wel uitwerken zoals we dat wensen en of vitaliteit van pootgoed wel voldoende aandacht krijgt in de keuring. Wij verwachten dat dit een boeiende discussie wordt die een nieuwe systematiek oplevert waar we een groot aantal jaren mee vooruit kunnen.

Eric Casteleijn
Directeur