Van kwartaal tot kwartaal

Januari | Februari | Maart

 • Belgische miniknollen – Vanaf de teelt 2019 is het gebruik van miniknollen met een geel label uit België voor handelsrassen niet meer toegestaan.
 • Instructies en feedback voor sneak preview grondonderzoek beschikbaar – ​In de loop van 2019 zullen de applicaties voor grondonderzoek in gebruik worden genomen. Tot die tijd kunt u deze applicaties onbeperkt testen. Na het aanmaken van een onderzoeksperceel of een aanvraag krijgt u de keus om feedback te geven.
 • Extra exportprocedures door Brexit – Exporteurs die plantaardige producten exporteren naar het Verenigd Koninkrijk krijgen te maken met extra procedures.
 • Controle op gebruik van gekeurd pootgoed gestart – De NAK is in opdracht van de NVWA gestart met controles op het gebruik van gekeurd pootgoed. De komende maanden gaan senior Keurmeesters bij telers langs om herkomstbewijzen te controleren.

April | Mei | Juni

 • NAK start met controle op afdekken afvalhopen – Wanneer een teler in overtreding is zal de NAK eerst een waarschuwing afgeven, waarna bij voortduren van de overtreding een rapport van bevindingen opgesteld wordt. Op basis van het rapport zal de NVWA een L(ast) O(nder) D(wangsom) opleggen.
 • Valse NAK-certificaten: daders gevonden! – Nadat de NAK bijna twee weken geleden bekend maakte dat er valse certificaten waren ontdekt, heeft de NAK afgelopen vrijdag in dit onderzoek succes kunnen boeken. Een pootgoedbedrijf en een handelaar hebben toegegeven ongecertificeerde pootaardappelen te hebben verkocht aan Belgische afnemers en deze tijdens het transport te hebben voorzien van zelfgemaakte valse NAK-certificaten.
 • Nieuwe applicaties voor perceeladministratie en grondonderzoek in gebruik – Met de nieuwe applicaties wordt het bijhouden van een dossier eenvoudiger, omdat alle aanvragen en uitslagen overzichtelijk worden bewaard in Mijn Grondonderzoek. Ook is het registreren van percelen eenvoudiger. De NAK blijft werken aan het verbeteren van de applicaties. We horen dan ook graag hoe de nieuwe applicaties bevallen en waar verbeteringen wenselijk zijn.
 • Aangifte aardappelen is grens van 42.000 ha gepasseerd – Ook dit jaar is er weer een lichte stijging in het areaal ATR pootgoed te zien. De to​p 5 rassen in de aangifte zijn Fontane, Spunta, Innovator, Agria en Arizona.
 • Bladluissituatie zeer ongunstig – ​Bij de tweede afklop zijn er weer zeer veel virusoverbrengende bladluizen gevangen. Ook de belangrijkste virusoverbrenger, de groene perzikbladluis, komt in vrijwel ieder gebied in grote aantallen voor.
 • Phytophthora gevonden in aardappelen in Drenthe en Overijssel – In aardappelpercelen in Drenthe en Overijssel is phytophthora gevonden. Dat meldt Delphy Akkerbouw Noordoost.
 • Veel verlaging veldkeuring aardappelen komt door bacterieziek – Bijna 85% van de percelen zijn voor de eerste keer gekeurd. Tot nu toe is er 517 ha verlaagd. De verlagingen vinden voornamelijk plaats op bacterieziek, maar er worden ook veel viruszieke planten aangetroffen in de percelen.

Juli | Augustus | September

 • Eikenprocessierups bedreigt oogsten gewas – Boeren moeten geen gewas oogsten dat binnen twintig meter van de oprukkende eikenprocessierups staat. Dit nieuwe advies geeft het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) aan boeren die op het punt staan te oogsten.
 • Lichte groei in verzekerd areaal aardappelen en kisten – Het areaal aardappelen dat dit jaar is verzekerd tegen het risico van financiële schade door bruinrot, ringrot en PSTVd is licht toegenomen naar ruim 102.000 hectare.
 • Meldingen van Wilde haver – Dit seizoen zijn er bij de NAK  45 meldingen van Wilde haver binnengekomen.​
 • 14,8% verlaagd in de veldkeuring van aardappelen – In totaal is er 14,8% verlaagd​, dat is 1% minder ten opzichte van vorig jaar (15,8%)​​. Dit jaar is tot nu toe in totaal 2,2% afgekeurd, wat vergelijkbaar is met vorig jaar (2,3 %).
 • Verschillende wijzigingen in het aardappelonderzoek – Dit jaar zijn er een paar grote wijzigingen, die de aandacht van de telers vragen. Waaronder het verplicht gebruiken van NAK-identificatielabels, het stoppen van de pilot Erwinia, en het Chitwoodi-beleid.
 • Rechter handhaaft NAK-besluit pootgoedfraude – De voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag heeft een verzoek van de teler – om het besluit van de NAK te schorsen – afgewezen.
 • Verlagingspercentage nacontrole 38% – Het verlagingspercentage is op dit moment 38%. Momenteel hebben telers, voornamelijk in de klasse PB, voor ongeveer 1.000 ha afgezien van nacontrole onderzoek.

Oktober | November | December

 • Uitslagen vanaf nu beschikbaar in uw Klantportaal – Vanaf begin oktober zijn de uitslagen van uw grondonderzoek te vinden in Documenten in uw Klantportaal. Ook de onderzoeksverklaringen AM vindt u hier nu terug.
 • NAK in het nieuws  – Hoe verloopt een aardappelproces bij de NAK? In een interview van RTV Scheldemond geven Keurmeester Pierre Buijck en Regiohoofd Ad Fioole antwoord op een aantal vragen.
 • Nacontrole en een toelichting op het systeem – In de afgelopen twee jaar heeft de sector meer verlagingen gezien in de nacontrole dan we tot dan toe gewend waren. Ook dit jaar zijn de resultaten zorgwekkend. De NAK krijgt hier veel vragen over, bijvoorbeeld over de normen, maar ook over de onderzoeksmethoden. Wij willen u daarom graag uitleggen wat de nacontrole is en hoe deze tot stand is gekomen.
 • PZ codes beschermde gebieden op NAK-certificaat pootaardappelen aangepast – De fytosanitaire wetgeving in de EU is op 14 december 2019 vernieuwd. Op deze datum is de nieuwe EU Plantgezondheidsverordening ingegaan. Als gevolg hiervan is het format van het NAK-certificaat – dat verplicht gecombineerd wordt met het plantenpaspoort – aangepast.