“2019 begon onrustig voor de NAK en zo eindigde het jaar ook. Daar tussenin, was ook onrustig”
 

NAK-bak
De introductie van de NAK-bak aan het eind van 2018 zorgde lokaal voor bezorgdheid. Nu we een jaar verder zijn, besparen we jaarlijks een aanzienlijk bedrag op de bezorgkosten van certificaten en is het aantal bezorgklachten tot een minimum gereduceerd. Beide dankzij de NAK-bak.

Applicaties grondonderzoek
In de zomer introduceerde de NAK een nieuwe manier voor het aanvragen van aardappelmoeheidsonderzoek. De gebruiksvriendelijkheid viel tegen bij telers, wat leidde tot klachten. Ook was bij telers onvoldoende duidelijk wat de consequenties zouden zijn van het gebruik van RVO-kaartlagen, voor het nieuwe aanvraagsysteem. Hoewel de wensen voor verbetering duidelijk zijn, zal de realisatie ervan nog wat tijd – en geduld van de telers – vragen. Zolang dat nodig is zal de NAK de telers ondersteuning bieden bij het indienen van aanvragen voor grondonderzoek.

Virusdruk
2019 bleek een heftig virusjaar te zijn. Dat zorgde voor veel tegenvallende nacontrole-uitslagen voor telers. En voor de NAK zorgde het voor veel, heel veel, extra werk. Zowel bij het nemen van monsters als bij het verwerken van de monsters in het laboratorium, die beide op volle toeren draaiden. De toegenomen virusdruk van de afgelopen jaren noopt de NAK tot herijking van de nacontrolesystematiek. Samen met de vaste commissie pootaardappelen wordt hieraan gewerkt.

Gematigde tariefstijging
Al het extra werk leverde de NAK ook extra inkomsten op. Deze extra inkomsten resulteerden erin dat een flink positief resultaat werd behaald. In de begroting voor 2019 is uitgegaan van een gepland negatief resultaat, dat was bedoeld om een klein deel van het eigen vermogen af te bouwen. In dat licht kon het bestuur besluiten tot een gematigde tariefstijging in 2020.

2019 was dus een onrustig jaar, met veel werk voor de medewerkers van de NAK. Zoals altijd zorgden zij ervoor, no matter what, dat het werk afkwam.

 

Eric Casteleijn
Directeur NAK
Pieter van Geel (links) en Eric Casteleijn (rechts)
“De ouderen onder ons kennen nog wel het TV-spotje Liever naakt dan namaak. Voor de jongeren: dat was een reclame voor zuiver scheerwol”

Namaak certificaten

Het afgelopen jaar is de NAK geconfronteerd met namaak van haar keurmerk. Dat feit zegt eigenlijk een heleboel.

Allereerst dat er mensen zijn die willens en wetens de integriteit van een decennia lang opgebouwd kwaliteitskeurmerk aantasten, en blijkbaar geen benul hebben hoe gevaarlijk dat is voor alle telers. Dit is ook gevaarlijk voor het imago van Nederland als kwaliteitsland op het gebied van zaden en uitgangsmateriaal. Het is daarom veel meer dan een ‘klein economisch delict’.

Verantwoordelijkheid dragen
Wat het ontdekken van deze namaak ook zegt, is dat mensen in de lange keten alert zijn op dit soort fraude. Nu hielp het wel dat het keurmerk wat amateuristisch was nagemaakt, maar toch. Iedereen zal attent moeten blijven, iedereen zal verantwoordelijkheid voor het eigen deel in de keten moeten dragen. Zowel in de sfeer van preventie als in het opleggen van sancties.

Ode aan de keten
Maar er is toch ook wat positiefs te halen uit deze gebeurtenis, want wat wordt er in de wereld nagemaakt? Dat zijn kwaliteitsproducten en mede daardoor producten met een sterk imago. Een flutproduct wordt niet nagemaakt. Het is dus met andere woorden ook – indirect en niet bedoeld – een ode aan al degenen die in de (NAK)keten werken aan de kwaliteit van onze producten.

U kent het verhaal, Nederland is voor velen in het buitenland: Amsterdam en Emmeloord.

Houden zo!

 

Pieter van Geel
Voorzitter bestuur